Huisartsenzorg

De huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt voor mensen die vragen hebben over hun gezondheid of hulp zoeken bij lichamelijke of psychische klachten. De huisarts kan zelf behandelen en is daarnaast de ‘poortwachter’ die waar nodig doorverwijst naar andere vormen van zorg. Goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van de huisartsenzorg is daarom van groot belang.

In het kort

  • De gemiddelde afstand van inwoners tot een huisartsenpraktijk was in 2016 1,4 kilometer. In vergelijking met 2007 is de gemiddelde afstand 100 meter langer.
  • De gemiddelde afstand van inwoners tot een huisartsenpost was in 2015 8,5 kilometer. In vergelijking met 2007 is de gemiddelde afstand 300 meter langer.
  • Het aantal huisartsen in de provincie Groningen is de afgelopen jaren stabiel. In 2017 waren er gemiddeld 4,5 fte huisartsen per 10.000 inwoners in de provincie Groningen.

Afstand tot huisartsenpraktijk per wijk

De afstand van de wijken in gemeenten tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk varieert. Vooral in het uiterste zuiden en bijvoorbeeld Slochteren zijn de afstanden tot een huisartsenpraktijk groot. Dit betekent dat de inwoners van deze wijken de grootste afstand moeten overbruggen om de zorg van een huisarts te ontvangen. In wijken van (voormalig) Eemsmond en de wijken in de stad Groningen zijn de afstanden het kleinst.

Afstand tot huisartsenposten in de provincie Groningen

De afstanden tot huisartsenposten zijn gemiddeld groter dan de afstanden tot huisartsenpraktijken. Een huisartsenpost is een regionaal centrum waar meerdere artsen samenwerken buiten de normale praktijktijden. Hier kunnen mensen dus terecht in de avonden en weekenden. In een aantal kernen in de provincie Groningen (zoals de stad Groningen, Stadskanaal, Winsum en Oldambt) zijn de afstanden tot deze huisartsen posten relatief klein, maar vooral in het uiterste zuiden en het uiterste noorden van de provincie zijn deze afstanden een stuk groter. Dit betekent dat de inwoners in deze wijken en regio’s een grotere afstand moeten overbruggen om over huisartsenzorg te beschikken buiten werktijden.

Aantal huisartsen per 10.000 inwoners stabiel in de gemeente

Het aantal huisartsen (uitgedrukt in fte) dat beschikbaar is per 10.000 inwoners is al een aantal jaren redelijk stabiel in de provincie. Het gemiddelde aantal huisartsen per 10.000 inwoners in de provincie is 4,6 in 2015.  In Nederland ligt dit iets lager, namelijk gemiddeld 4,3 fte per 10.000 inwoners. Er zijn wel verschillen binnen de provincie. In de gemeente Loppersum zijn er meer uren van huisartsen beschikbaar, dan bijvoorbeeld in de gemeente Pekela.

In 2017 is er gemiddeld 4,5 fte per 10.000 inwoners beschikbaar aan huisartsenzorg in de provincie Groningen. Het gemiddelde voor Nederland ligt op 4,4 fte huisartsen per 10.000 inwoners in dat jaar.

gerelateerd

medewerkers