Ambulancezorg

In spoedgevallen kan het van levensbelang zijn dat de ambulance snel ter plaatse is. In hoeverre wordt voldaan aan de normen die gelden voor de aanrijtijden? 

In het kort

  • Ambulancezorg Groningen heeft in 2015 ruim 22.000 opdrachten uitgevoerd met een A1-urgentie en bijna 11.000 met een A2-urgentie.
  • In 2015 lukte het in 95% van de gevallen waarin de ambulance binnen 15 minuten ter plaatse moest zijn (A1-urgentie) om de tijdnorm te halen.
  • In de gemeenten Loppersum en Zuidhorn bleef dat percentage ronde de 85% steken.

Toelichting op A1- en A2-urgentie

Van A1-urgentie is sprake als de ambulance met spoed – met optische lichtsignalen en geluidsignalen – binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn.
A2-urgentie betekent dat de ambulance met gepaste spoed dient te vertrekken en binnen 30 minuten ter plaatse dient te zijn. De ambulance mag hierbij geen optische lichtsignalen en geen geluidssignalen gebruiken.
Het aantal opdrachten met A1- en A2-urgentie is tussen 2009 en 2015 toegenomen met respectievelijk 30% en 40%.

Achtergronden van de groei van de ambulancezorg

Niet alleen in de provincie Groningen, ook landelijk neemt het aantal spoedeisende inzetten van zowel A1- als A2-ritten toe, met gemiddeld 4,2% per jaar (RIVM, 2015). Er zijn grote verschillen tussen regio’s; in niet-stedelijk gebied is de groei groter. Bijna de helft van de groei is toe te schrijven aan de vergrijzing. Mogelijk kan een deel van de stijging verklaard worden door een toename van het aantal 112 meldingen, door toegenomen gebruik van de mobiele telefoon. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat ambulances vaker spoedritten uitvoeren die achteraf gezien niet nodig waren (Smits et al, 2014; RIVM, 2015).

De ambulance komt vaker op tijd

Het aantal A1-opdrachten van Ambulancezorg Groningen dat niet voldoet aan de 15 minuten norm is in vergelijking met 2009 gedaald. Het percentage schommelt de laatste jaren rond de 5%. Dit betekent dat de ambulance met spoed in 95% van de gevallen op tijd komt.

 

Met name bij gemeenten die aan de provinciegrens liggen kan het werkelijke percentage A1-ritten buiten de norm hoger of lager liggen. In de cijfers die we hier presenteren zijn namelijk alleen de cijfers opgenomen van Ambulancezorg Groningen. In de praktijk verlenen ook Ambulancezorg Drenthe en Friesland hulp in de provincie Groningen. Deze ritten zijn niet verwerkt in de cijfers. Tussen ambulancediensten in Groningen, Friesland en Drenthe zijn grensoverschrijdende afspraken gemaakt over vervanging bij krapte. Hiervan profiteren vooral gemeenten die langs de provinciegrens liggen.

Onderstaande kaarten laten zien dat het percentage A1-opdrachten dat de tijdnorm overschrijdt in de gemeenten Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Vlagtwedde en Zuidhorn relatief hoog is (10% of meer). Vooral in het Westerkwartier is het percentage ‘buiten de norm’ in 2015 veel lager dan in 2009. Deze verbetering is waarschijnlijk het gevolg van de toegenomen paraatheid bij de ambulancepost in Niebert. Tot begin 2015 was daar alleen sprake van slaapdiensten, inmiddels is het een 24-uurs parate post.

Bronnen

  • Ambulance Zorg Groningen, overzicht aantal opdrachten (A1 en A2) en responstijdnorm A1, 2009-2015, Groningen, 2015.
  • Trendanalyse spoedeisende ambulancezorg (2015), Bilthoven: RIVM.
  • Smits M, et al. Spoedritten ambulance vaak eerstelijnszorg, NTVG, 2014; 158.

Meer informatie

Jeroen Kuiper

jeroen.kuiper@ggd.groningen.nl

Martje Folkertsma

martje.folkertsma@ggd.groningen.nl

 

GGD Groningen/Sociaal Planbureau Groningen

Mei 2016

 

 

gerelateerd

medewerkers