Zoektocht naar Zekerheid, perspectief van Groningers met een laag of onzeker inkomen

Terug

Zoektocht naar Zekerheid, perspectief van Groningers met een laag of onzeker inkomen

Geschreven op 13 maart 2022

“Het rapport beschrijft in detail waarom veel deelnemers financiële zekerheid verkiezen boven mogelijkheden om hun financiële situatie te verbeteren.”

Het gaat goed met de werkgelegenheid in Nederland. De werkloosheid is afgenomen en het aantal openstaande vacatures in Nederland is hoger dan ooit. Toch is er een groep mensen met lage inkomens waarvoor het moeilijk blijkt om de financiële situatie te verbeteren. Groningers met een laag of onzeker inkomen deelden met Sociaal Planbureau Groningen hoe zij hun financiële perspectief ervaren. Lees er meer over in het nieuwe rapport Zoektocht naar Zekerheid.

Op basis van 25 diepte-interviews worden de verhalen van deelnemers verteld en aangevuld met paneldata. Deelnemers omschrijven een harde financiële realiteit, waarin ze dagelijks worden geconfronteerd met moeilijke keuzes over hun uitgaven. De financiële dilemma’s waar mensen mee te maken krijgen, veroorzaken (langdurige) stress, wat kan leiden tot (ernstige) mentale klachten. Deze klachten kunnen vervolgens het zelfvertrouwen en het gevoel van eigen regie verminderen. Daarnaast ondermijnen ingewikkelde of als doelloze ervaren wetten en regels een gevoel van rechtvaardigheid, controle en autonomie in de mogelijkheden om de financiële situatie te verbeteren. Het rapport beschrijft in detail waarom veel deelnemers financiële zekerheid verkiezen boven mogelijkheden om hun financiële situatie te verbeteren.

Lees of download het rapport Zoektocht naar Zekerheid, perspectief van Groningers met een laag of onzeker inkomen (PDF, 25 pagina's)

Roep om maatwerk

De al langer klinkende roep om maatwerk heeft voor veel deelnemers helaas nog niet geresulteerd in beter afgestemde ondersteuning. Het rapport brengt duidelijk aan het licht dat bestuurlijke en beleidsmatige keuzes van grote invloed zijn op hoe Groningers met een laag of onzeker inkomen hun situatie ervaren. Zo zegt Marlies (31 jaar) dat haar financiële situatie er niet op vooruit gaat als zij meer gaat werken. “Als ik meer ga verdienen gaan de toeslagen naar beneden, dus ik raak niet los van de situatie.” Ook Els (62 jaar) benoemt dat zij moeilijkheden ervaart vanuit de gemeente: “De gemeente legt zoveel druk op alles, ze willen al je rekeningen zien en alles van je weten. Dat wat ik nu doe, spulletjes verkopen via marketplace, dat kan ik niet doen als ik bij de gemeente loop, want dan wordt het gewoon van je uitkering afgetrokken.”

Concrete aandachtspunten

Om meer zicht te krijgen op de knelpunten in de ondersteuning en begeleiding van mensen met een laag inkomen, zijn op basis van de verhalen uit het onderzoek groepsdiscussies gevoerd met uitvoerend professionals, beleidsmakers en bestuurders. Op basis hiervan zijn in een overzichtelijke overzicht concrete aandachtspunten geformuleerd voor zowel praktijk, beleid als bestuur.

Lees of download Aanknopingspunten voor beleid en werkveld (PDF, 3 pagina's)

Online kennissessie Zoektocht naar Zekerheid

Benieuwd hoe je als bestuurder, beleidsmaker of professional kan bijdragen aan een effectievere vorm van armoedebestrijding? Geef je dan op voor de online kennissessie Zoektocht naar Zekerheid op dinsdag 29 maart, 15.00-17.00 uur.

In deze kennissessie zullen de belangrijkste resultaten en aandachtspunten van het onderzoek ‘Zoektocht naar zekerheid’ worden gepresenteerd. Kennis en ervaringen worden uitgewisseld om te werken aan een beter perspectief voor mensen met een laag of onzeker inkomen. Van jobcoach, tot beleidsmaker, tot bestuurder: iedereen die in het werk te maken krijgt met de doelgroep laag of onzeker inkomen, ook uit andere regio's, is van harte welkom!

Mis dit niet en meld je aan voor het Webinar op 29 maart

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers