Zeker vijftig burger-zorginitiatieven in provincie Groningen

Terug

Zeker vijftig burger-zorginitiatieven in provincie Groningen

Geschreven op 4 januari 2018

“De grootste succesfactor van burger-zorginitiatieven is lokaal draagvlak, inzet en betrokkenheid vanuit het dorp of de wijk.”

Sinds 2014 is het aantal initiatieven van Groningers om in hun dorp of wijk het zorgaanbod zelf te organiseren flink gegroeid. CMO STAMM heeft onderzocht wat voor initiatieven er zoal zijn in de provincie Groningen, wat ze willen bereiken, wat ze doen en wat hun succesfactoren en knelpunten zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat elk burger-zorginitiatief uniek is. De onderzoekers komen tot een indeling in drie categorieën: initiatieven die een alternatief willen bieden voor (vormen van) reguliere, formele zorg, initiatieven die zich vooral richten op het organiseren van onderlinge ontmoeting en initiatieven die het bijeenbrengen van vraag en aanbod op het gebied van informele hulp als belangrijkste taak zien. De grootste succesfactor van burger-zorginitiatieven is lokaal draagvlak, inzet en betrokkenheid vanuit het dorp of de wijk. Er is niet één belangrijkste knelpunt naar voren gekomen. Punten die veel initiatieven bezighouden zijn het samen werken met reguliere zorgaanbieders en andere maatschappelijke partners, het aantrekken van de juiste expertise en het verwerven van de benodigde (structurele) financiering.

Succesfactoren van burger-zorginitiatieven

In de onderzoeksrapportage staan diverse aanbevelingen voor overheden en voor nieuwe zorginitiatieven. De steun en stimulans van gemeente en/of provincie is voor veel initiatieven van belang, vooral in de start- en ontwikkelfase.

Woordenwolk ‘succesfactoren van burger-zorginitiatieven’

Bron: burgerinitiatieven zorg & ondersteuning in de provincie Groningen, inventarisatie

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Maud Diemer

Adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Martin Bakker

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers