Leegstand

Een van de gevolgen van krimp is de verschraling van het aangezicht van dorpen door achterstallig onderhoud en leegstand. Inwoners vinden het niet prettig om in een buurt te wonen waar veel woningen onbewoond zijn. Naast de oorzaak van verminderde leefbaarheid, kan leegstand ook het gevolg zijn van verminderde leefbaarheid. Leegstand wordt hier gedefinieerd als het percentage woningen dat onbewoond is.

In het kort

  • In Groningen stonden in 2015 en 2016 relatief iets meer woningen leeg dan in Nederland.
  • Van alle woningen in Groningen was 2,6% niet in gebruik op 1 januari 2016. Er stonden 310 meer woningen leeg dan het jaar ervoor.

Leegstand Groningen iets hoger dan landelijk

Groningen heeft relatief iets meer leegstaande woningen dan Nederland als geheel. In 2016 stond 2,6% van de woningen leeg, tegen 2,3% in Nederland. Het hoogste percentage leegstaande woningen was in 2016 te vinden in de gemeente Vlagtwedde (6,2%), het laagste percentage in de gemeente Leek (0,7%).

De gemeenten vergeleken

Het aandeel woningen dat leeg staat, is tussen 2015 en 2016 licht gezakt in Groningen: van 2,8% naar 2,6%. In 2016 stonden 7.010 woningen leeg, 310 minder dan het jaar ervoor. De sterkste stijgers zijn de gemeenten Delfzijl (+1,1%) en Vlagtwedde(+0,6%). Van de grootste daling in woningleegstand is sprake in de gemeente Leek (-1,1%) en Hoogezand-Sappemeer (-0,8%).

Het CBS definieert een leegstaande woning als een woning die tot de woningvoorraad wordt gerekend en waarbij op peildatum 1 januari niemand op het bijbehorende adres in een gemeente staat ingeschreven. Objecten die volgens WOZ-informatie een specifieke gebruiksfunctie hebben, zoals recreatiewoning of nutsobject, worden buiten de huidige leegstandsstatistiek gelaten.

gerelateerd

medewerkers