Uitnodiging: Werkconferentie Groninger Ouderenzorg: kracht in de keten!

7 november 2018

Datum:   Donderdag 22 november 2018
Locatie:  Provinciehuis, Martinikerkhof 12, Groningen
Tijd:         9:00 – 13:00 uur, inloop vanaf 8:30 uur
Lunch:    13:00 uur

Op 22 november 2018 organiseren Sociaal Planbureau Groningen en GGD Groningen de jaarlijkse werkconferentie van de Zorgmonitor Groningen. Het thema is deze keer ‘Groninger ouderenzorg: kracht in de keten’. We stellen het zeer op prijs als je deelneemt aan deze werkconferentie. Aanmelding vooraf is nodig. Graag tot dan!

Programma

Het dagvoorzitterschap is in handen van Femke Wolthuis en Eric Bergsma.

  • Ontvangst in het Atrium, vanaf 8.30 uur
  • Opening in de Statenzaal om 9:00 uur; welkomstwoord door gedeputeerde Eelco Eikenaar.
  • Oog voor ouderen en mantelzorgers. Wat zijn de ervaringen van ouderen (75+) en mantelzorgers met zorg en     ondersteuning? Hebben zij last van hobbels of hiaten in de keten?
  • Waar kraakt het in de zorgketen? Dr. Martin Bakker, onderzoeker bij de Sociaal Planbureau Groningen presenteert de grootste knelpunten en opgaven in de zorgketen gebaseerd op literatuuronderzoek en expertinterviews.
  • Op de barricaden voor betere zorg. Dr. Fons van der Lucht (lector Hanzehogeschool), dr. Klaske Wynia (onderzoeker UMCG) en Bert Benthem (directeur-bestuurder Ambulancezorg Groningen) bepleiten de voor hen meest urgente verbeteringen. Gevolgd door een debat met de zaal.
  • Pauze
  • Aan de slag in 6 werksessies! (bij de inloop vanaf 8.30 uur kun je je hiervoor inschrijven)
  • Plenaire afronding, om 13:00 uur gevolgd door een lunch.