Werkgelegenheid per sector

De werkgelegenheid in de verschillende sectoren (bedrijfstakken) in Groningen lijkt voor een groot deel op die van Nederland. Er zijn verschillen in het aandeel banen in de zorg en de handel. We kijken hier naar de cijfers van het aantal banen per sector uit het LISA werkgelegenheidsregister.

In het kort

  • De zorgsector is (al jaren) met ruim een vijfde van het totaal aantal banen de grootste sector in Groningen.
  • Er werken relatief iets minder mensen in de handel, zakelijke dienstverlening, vervoer en opslag en financiële instellingen dan landelijk.
  • Zowel in absolute als in relatieve zin nam het aantal banen het meeste af in de financiële sector.

Groninger werkgelegenheid per sector

De verdeling van de werkgelegenheid over de verschillende bedrijfssectoren in Groningen wijkt niet veel af van de landelijke verdeling. In Groningen zijn de meeste banen in de zorg. Het gaat om ruim 57.220 banen. De sector vertegenwoordigt hiermee bijna een vijfde deel van het totale aantal banen (20%, landelijk 16%). Op de tweede plaats komt de sector handel, die overigens landelijk de eerste plaatst bekleedt. Het aandeel banen in de sector onderwijs is in Groningen 2 procentpunten hoger dan landelijk. In de zakelijke dienstverlening, vervoer en opslag en de financiële instellingen zijn er in Groningen relatief minder banen.

Minder werk in de financiële sector en de nutsbedrijven

We zien de laatste jaren in de meeste sectoren weer een toename in het aantal banen. In Groningen is dat vooral te zien in de horeca. In 2018 zijn er 1.140 banen bijgekomen (toename van 9%). Ook de toename in zakelijke diensten, de bouw, zorg, vervoer en opslag en informatie en communicatie bedraagt meer dan 4%. De verwachting is dat de vraag naar werknemers in vrijwel alle onderdelen binnen de zorg de komende jaren nog meer zal toenemen (Zorgplein Noord, 2019 Algemene factsheet Groningen).

In de financiële sector name is het aantal banen in 2018 met 60 afgenomen in vergelijking met 2017, dit is een afname van bijna 2%. In de sector nutsbedrijven nam het aantal banen af met 40 (afname van 1%). Zowel in relatieve als in absolute zin is de grootse afname dus in de sector financiën. Vorig jaar was er ook al een afname van het aantal banen in de sector nutsbedrijven ten opzichte van het jaar ervoor.

In onderstaande visualisatie kan per sector worden bekeken hoe de ontwikkeling van het aantal banen in 2018 is, ten opzichte van 2017.

gerelateerd

medewerkers