Werkgelegenheid: het aantal banen

Het is erg belangrijk voor de leefbaarheid in een gebied dat er voldoende werkgelegenheid in of in de buurt van de woonplaats is. We kijken naar het aantal banen, oftewel werkzame personen (inclusief uitzendkrachten) in en rond de woonomgeving.  

In het kort

  • In Groningen is de werkgelegenheid in 2018 toegenomen (3,2%) ten opzichte van 2017. Deze toename is groter dan landelijk (2,2%).
  • In Groningen hebben 62 van de 100 inwoners van 15-75 jaar een baan. Dit is lager dan landelijk (66 van de 100 inwoners van 15-75 jaar hebben een baan).

Werkgelegenheid in Groningen in 2018 meer toegenomen dan landelijk

In 2018 waren er in Groningen 285.260 banen (inclusief uitzendbanen en parttime banen). Dit zijn 8.850 banen meer dan het jaar ervoor (toename van 3,2%). De werkgelegenheid in Groningen neemt sinds 2016 jaarlijks toe met enkele procenten. Landelijk is vanaf 2015 het herstel van werkgelegenheid zichtbaar. In 2018 is het aantal banen landelijk met 2,2% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. In Groningen is er dus een grotere toename van het aantal banen.

In de visualisatie kun je de jaarlijkse percentuele ontwikkeling van aantal banen zien van Groningen en Nederland en van de zelf gekozen Groningse gemeente.

De gemeenten vergeleken

In Nederland hebben in 2018 66 van de 100 inwoners van 15-75 jaar een baan (inclusief uitzendwerk). In Groningen zijn dit iets minder, namelijk 62 van de 100 15-75 jarigen. In de visualisatie kun je voor elke Groningse gemeente het aantal banen per 100 inwoners zien. Je kunt kiezen voor welk jaar je de gegevens wilt zien, teruggaand tot 2012. We zien dat veel gemeenten beneden de 50 banen per 100 inwoners van 15-75 jaar zitten. Pekela, Winsum, Bedum, Ten Boer en Loppersum zitten zelfs beneden de 40 banen per 100 15-75 jarigen.

Uit onderzoek onder het Groninger panel komt naar voren dat Groningers zich zorgen maken over de werkgelegenheid in hun regio. Zeker in de krimpgebieden is dit gevoel sterk: 64% van de inwoners is daar ontevreden over de aanwezige
werkgelegenheid.

gerelateerd

medewerkers