Opleidingsniveau van de beroepsbevolking

Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe positiever inwoners over het algemeen zijn over de leefbaarheid in hun woonplaats. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat een hogere opleiding meer kansen biedt op de arbeidsmarkt en meer mogelijkheden geeft om het leven naar eigen inzicht in te richten. We zien dat het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in Nederland hoger is dan 10 jaar geleden. Het beeld in Groningen komt hiermee overeen.

In het kort

  • In de periode 2008-2018 steeg het aandeel hoogopgeleiden in de Groninger beroepsbevolking van 29% naar 36%.
  • Het aandeel lager opgeleiden daalde in de periode 2008-2018 van 25% naar 20%. Het aandeel middelbaar opgeleiden blijft ongeveer gelijk (in 2018 iets beneden de 45%).
  • Het opleidingsniveau in Groningen verschilt nauwelijks van het landelijke.
  • Het aandeel lager opgeleiden in de beroepsbevolking is het hoogst in Grootegast, Pekela, Stadskanaal en Leek (meer dan 200 per 1.000 15-75 jarigen).
  • Het aandeel lager opgeleiden in de beroepsbevolking is het laagst in Haren, de gemeente Groningen en Winsum.

Toename hoger opgeleiden in de Groninger beroepsbevolking

In vergelijking met 10 jaar geleden is het aandeel hoger opgeleiden in de beroepsbevolking in Groningen gestegen van 29% tot 36%. Het aandeel lager opgeleiden is afgenomen in dezelfde periode (van 25% naar 20%) terwijl het aandeel middelbaar opgeleiden is vrijwel gelijk gebleven is (rond de 45%). Het opleidingsniveau verschilt nauwelijks van het landelijke gemiddelde. In de visualisatie zijn de percentages lager, middelbaar en hoger opgeleiden te zien van de provincie, Nederland en een gekozen gemeente, voor de jaren 2008, 2013 en 2018. Te zien is dat er grote verschillen zijn tussen de Groninger gemeenten wat betreft het opleidingsniveau.

Aandeel laagopgeleiden hoogst in Grootegast, Pekela, Stadskanaal en Leek

Als we het aantal laag opgeleiden in de beroepsbevolking relateren aan het totale aantal 15 tot 75 jarigen zien we heel duidelijk de afname van het aantal laag opgeleiden te zien in de periode 2008-2018. Per 1.000 Groningers in de leeftijd 15-75 jaar is het aantal lager opgeleiden in de beroepsbevolking in 2018 135, terwijl dat 10 jaar eerder nog 171 was. De landelijke trend wordt duidelijk gevolgd. Wanneer we de gemeenten afzonderlijk bekijken kunnen we zien dat niet overal de trend gevolgd wordt. Zo zien we in Pekela een kleinen toename van het aandeel lager opgeleiden. Er zijn in Grootegast, Pekela, Stadskanaal en Leek in 2018 de meeste lager opgeleiden: nog boven de 200 per 1.000 15-75 jarigen. De minste lager opgeleiden zijn er in Haren (72 per 1.000), Groningen (89 per 1.000) en Winsum (99 per 1.000).

gerelateerd

medewerkers