Gemiddeld inkomen

Het inkomen is een van de sociale kenmerken die een rol spelen bij de leefbaarheid in een woonbuurt. We kijken hier naar het gemiddeld gestandaardiseerde inkomen van particuliere huishoudens (zowel inclusief als exclusief studenten) in de provincie en de gemeenten. Het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen is het inkomen dat over blijft na aftrek van premies en belastingen en inkomensoverdrachten, gecorrigeerd voor huishoudengrootte en samenstelling.

In het kort

  • Het gemiddelde inkomen van huishoudens (incl. studenten) in 2017 in Nederland is € 28.800,- (€ 29.400,- excl. studenten). In Groningen is het lager, namelijk € 24.600,-. (€ 26.400,- excl. studenten).
  • Er zijn grote verschillen tussen gemeenten: het hoogste gemiddeld besteedbaar inkomen hebben huishoudens in Haren en Zuidhorn, het laagste (wanneer studentenhuishoudens worden meegeteld) in de stad Groningen en in Pekela, Appingedam en Oldambt.
  • Het gemiddelde inkomen is de laatste jaren overal gestegen.

Inkomens van huishoudens in Groningen gemiddeld ruim € 4.000,- lager dan landelijk

Het gemiddelde inkomen dat Groninger huishoudens (inclusief studentenhuishoudens) te besteden hebben is in 2017 € 24.600,-. Dit is ruim € 4.000,- lager dan landelijk (€ 28.800,-). Groningen heeft een grote studenten populatie die voornamelijk woont in de stad Groningen. Als we de studentenhuishoudens buiten beschouwing laten dan is het verschil tussen Groningen en Nederland iets minder groot. Het gemiddelde inkomen is dan landelijk € 29.400,- en dat is € 3.000 hoger dan in Groningen (€ 26.400).

Er zijn grote verschillen tussen de Groninger gemeenten. Als we de studenten huishoudens mee tellen staat de gemeente Groningen onderaan met gemiddeld inkomen van € 21.600. Daarna komen Pekela, Appingedam en Oldambt met een gemiddeld inkomen dat net beneden de € 25.000 blijft. De hoogste inkomens vinden we in Haren en Zuidhorn waar het gemiddelde inkomen net het landelijke overstijgt.

In de visualisatie is per gemeente het gestandaardiseerde inkomen te zien. Vanwege de grote studentenpopulatie in de stad Groningen hebben we onderscheid gemaakt naar huishoudens inclusief studenten en exclusief studenten. De cijfers zijn te zien voor de jaren 2011 tot en met 2017, via de keuze button. In de lijngrafiek in het onderste deel van de visualisatie is de ontwikkeling van het inkomen te zien vanaf 2011. De stijgende lijn die we voor geheel Nederland zien, is ook te zien in Groningen.

gerelateerd

medewerkers