Wat bepaalt het persoonlijk welzijn van Groningers?

Terug

Wat bepaalt het persoonlijk welzijn van Groningers?

Geschreven op 2 november 2021

“Een fijn leven draait niet alleen om geld. De belangrijkste bouwstenen voor persoonlijk welzijn blijken een goede ervaren gezondheid en hoge woontevredenheid, gevolgd door een veilige leefomgeving en een prettig sociaal leven.”

Het welzijn en welbevinden van mensen is een belangrijk aspect van brede welvaart. Brede welvaart gaat immers over alles wat het leven ‘de moeite waard’ maakt. Sociaal Planbureau Groningen onderzocht hoe het staat met het persoonlijk welzijn van Groningers en welke factoren hier vooral aan bijdragen. Oftewel, wat bepaalt hoe tevreden Groningers zijn? Onderzoeker Heike Delfmann concludeert dat naast een stevig fundament van een goed inkomen en onderwijs, een hoge woontevredenheid en een goede eigen gezondheid de belangrijkste bouwstenen zijn voor een hoog persoonlijk welzijn van Groningers.

 In het onderzoek onder ruim 3.400 Groningers stonden verschillende vragen centraal: Hoe tevreden zijn Groningers met hun leven? Wat draagt bij aan de (hoge) tevredenheid van Groningers en hoe hou je hen blij? Maar ook: voor wie en in welke context is extra aandacht nodig?

Lees het volledige rapport ‘Gronings Welzijn. Wat bepaalt het persoonlijk welzijn van Groningers?’

Veel tevreden Groningers

Er zijn veel Groningers met wie het goed gaat. We zien dat Groningers op provinciaal niveau erg tevreden zijn, zij geven hun leven gemiddeld een 7,8. Goed nieuws, maar een gemiddelde vertelt natuurlijk niet het hele verhaal. Kijken we beter, dan blijkt dat het persoonlijke welzijn niet voor iedereen gelijk is. Delfmann: We zien in Groningen grote verschillen tussen groepen en individuen. Zo zien we dat inwoners van Eemsdelta en de gemeenten in Oost-Groningen minder goed scoren op hun ervaren gezondheid, veiligheid, leefbaarheid en tevredenheid met werkgelegenheid. Jongvolwassenen, mensen met lage inkomens, een laag opleidingsniveau en/of met een slechtere gezondheid zijn daarbij extra kwetsbare groepen.”

Wat draagt bij aan de tevredenheid van Groningen?

In het onderzoek is gekeken hoe tevreden Groningers zijn met het leven en welke factoren hier vooral aan bijdragen. Oftewel, wat bepaalt het persoonlijk welzijn van Groningers? Het onderzoek laat zien dat inkomen voor ‘slechts’ 5% het persoonlijk welzijn verklaart. Een fijn leven draait dus niet alleen om geld. De belangrijkste bouwstenen voor persoonlijk welzijn blijken een goede ervaren gezondheid en hoge woontevredenheid, gevolgd door een veilige leefomgeving en een prettig sociaal leven. Zo blijkt dat iedere verbetering in ervaren gezondheid, de kans vergroot op een gelukkiger en tevredener leven.

Toch zijn inkomen en onderwijs wel cruciaal voor vele van de andere zaken ‘die het leven de moeite waard maken’. Ze vormen samen het fundament voor vrijwel alle aspecten van persoonlijk welzijn. Wie de mogelijkheid heeft om langer door te leren, vergroot bijvoorbeeld zijn of haar kansen op een hoger inkomen, op minder (geld gerelateerde) stress, op meer kennis over een gezonde levensstijl en op meer keuzevrijheid.

afbeelding

Figuur 1 Persoonlijk welzijn Groningers

De lange adem

De uitkomsten leveren belangrijke aandachtspunten op voor bestuurders en beleidsmakers. Zo kan het (helpen) adviseren en aanpakken van woningonderhoud en verduurzaming op korte termijn bijdragen aan het persoonlijk welzijn van Groningers. Terwijl op de lange termijn het bestrijden van intergenerationele armoede, ondersteuning bieden bij opvoeden, of het realiseren van kleinere klassen juist kan zorgen voor versterkt fundament. Hiermee wordt het persoonlijk welzijn en de brede welvaart verbeterd. Alleen door de onderliggende krachten van onderwijs en inkomen mee te laten wegen in de beleidskeuzes op alle terreinen, is het mogelijk het persoonlijk welzijn op de echt lange termijn te verhogen.

Versterken van brede welvaart: vanuit regionaal én persoonlijk perspectief

Voorliggend onderzoek kijkt wat het meest van belang is voor het persoonlijk welzijn van Groningers: hoe tevreden zijn Groningers met hun leven en wat draagt hieraan bij? Recent onderzoek van Van Ooijen et al. (2021) benadert brede welvaart vanuit een net ander perspectief, namelijk vanuit de regio. Zij presenteren een regionale welvaartsanalyse, toegepast op de provincie Groningen. Het laat zien wat Groningers belangrijk vinden voor de welvaart van hun regio. We weten hierdoor dat Groningers gezondheid, werkgelegenheid en de sociale omgang in de woonomgeving de belangrijkste welvaartsaspecten voor de regio vinden. Het persoonlijk welzijn is geen onderdeel van deze regionale welvaartsindex.

Beide onderzoeken benaderen de brede welvaart in Groningen vanuit een verschillende invalshoek en vullen elkaar aan. We zien accentverschillen die naar voren komen. Werkgelegenheid is een aspect van brede welvaart dat wel naar voren komt vanuit het regioperspectief, maar niet vanuit het persoonlijk welzijn. Andersom komt het belang van een geschikte woning duidelijker naar voren voor het persoonlijk welzijn. Beide onderzoeken bieden inzicht in de kansen voor de regio en kunnen het beleid voor brede welvaartsontwikkeling voeden.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers