Vrijwilligerswerk in provincie Groningen stabiel

Terug

Vrijwilligerswerk in provincie Groningen stabiel

Geschreven op 7 maart 2018

“Vrijwilligers vooral actief voor sportvereniging of levensbeschouwelijke organisatie”

De afgelopen jaren verschuiven steeds meer taken en verantwoordelijkheden in de samenleving van de overheid naar inwoners. Het idee achter deze participatiesamenleving is dat mensen vanuit hun eigen kracht meedoen in de samenleving. Vrijwilligerswerk zorgt dat veel mensen hulp en ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben. Daarnaast brengt het doen van vrijwilligerswerk over het algemeen ook veel voldoening en een gevoel van deelnemen aan de samenleving. Onder het Groninger Panel is uitgevraagd of en waar mensen vrijwilligerswerk doen.

Uit het onderzoek blijkt dat 43 procent van de leden van het Groninger Panel op dit moment vrijwilligerswerk doet. Dit is ongeveer evenveel als in eerder onderzoek in 2014. Toen gaf 45 procent van de leden van het Groninger Panel aan vrijwilligerswerk te doen. De meeste vrijwilligers wonen op het platteland en hebben wat vaker een hogere opleiding genoten. Ook een deel van de leden van het Groninger Panel gaf aan geen vrijwilligerswerk te doen en nooit te hebben gedaan (27 procent). Zij geven aan dit niet te doen omdat zij geen tijd hebben (28 procent) of geen zin hebben (15 procent). De leden van het Groninger Panel die wel vrijwilligerswerk doen, doen dat vooral bij een sportvereniging of levensbeschouwelijke organisatie.

Bekijk het feitenblad Vrijwilligerswerk in provincie Groningen stabiel

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers