Voelen Groningers zich voldoende betrokken bij hun woonomgeving?

Terug

Voelen Groningers zich voldoende betrokken bij hun woonomgeving?

Geschreven op 11 februari 2020

“Groningers hebben naar eigen zeggen beperkte invloed op inrichting eigen woonomgeving.”

Gemeenten bieden steeds meer ruimte aan bewoners om met eigen ideeën en initiatieven te komen om hun woonomgeving te verbeteren, maar 'breken zich ook het hoofd' over de vraag hoe ze meer én/of andere bewoners kunnen betrekken bij de zaken die spelen in hun wijk of buurt’ (Bleijenberg, 2018). In november 2018 hebben we het Groninger panel over dit onderwerp bevraagd. In hoeverre voelen Groningers zich betrokken bij de inrichting van hun directe woonomgeving en bij de gemeente? Spelen gemeenten voldoende in op de vragen en behoeften van inwoners? Willen Groningers (in de toekomst) direct invloed uitoefenen op beslissingen in hun dorp of wijk?

We hebben twee publicaties geschreven over de resultaten. Deze publicatie gaat over de mate waarin Groningers zich betrokken voelen en betrokken (willen) worden bij planvorming over hun dorp of wijk.

Een tweede publicatie Ervaren invloed op de eigen leefomgeving gaat over de invloed die Groningers denken te kunnen uitoefenen op de inrichting van hun woonomgeving, het vertrouwen dat zij hebben in de politiek en het vergroten van draagvlak voor plannen van de gemeente.

Groningers voelen zich onvoldoende betrokken bij de inrichting van hun omgeving

Groningers voelen zich niet voldoende betrokken bij de inrichting van hun directe woonomgeving. Zij geven hiervoor gemiddeld het rapportcijfer 5. Tegelijkertijd geven zij aan wel meer betrokken te willen worden. Bijna zeven op de tien Groningers vindt het (zeer) belangrijk om mee te kunnen praten over plannen omtrent de inrichting van dorp of wijk. Als we ze vragen op welke manier ze betrokken willen worden, zegt een kwart van alle Groningers alleen geïnformeerd te willen worden over plannen in de woonbuurt. De helft wil naast geïnformeerd worden ook meedenken. En één op de vijf is bereid om meer te doen dan meedenken en wil bij de besluitvorming betrokken worden.

Meer Groningers denken en praten actief mee over plannen voor hun directe woonomgeving

Het aandeel Groningers dat actief meedenkt of meepraat is toegenomen van 31% in 2017 naar 40% in 2018. De belangrijkste motivatie om mee te denken of te praten over plannen is om de kwaliteit van het dorp of de wijk te verbeteren (62%). Eén op de acht Groningers die actief meedenken of -praten met dorpsplannen doet ook mee in de besluitvorming.

Meer weten over dit onderwerp?

Vraag je je wel eens af “Hoe democratisch is het hier eigenlijk?” Kom naar onze* CMO STAMM Academies over Nieuwe Democratie:

*Sociaal Planbureau Groningen is onderdeel van CMO STAMM

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers