Vervolgonderzoek naar gevolgen coronacrisis voor inwoners van Groningen

Terug

Vervolgonderzoek naar gevolgen coronacrisis voor inwoners van Groningen

Geschreven op 8 juli 2021

“Met dit vervolgonderzoek willen wij zicht krijgen op hoe Groningers de nabije toekomst zien: het ‘normale’ leven weer oppakken of juist dingen anders doen?”

Steeds meer Groningers zijn gevaccineerd en er komen steeds meer versoepelingen. Pakken Groningers het ‘gewone’ leven weer op of gaan zij juist dingen anders doen? We vroegen het aan onze panelleden.

Vorig jaar deed het Sociaal Planbureau Groningen onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor inwoners in de provincies Groningen. Afgelopen juni zijn wij een vervolgonderzoek gestart. De deelnemers ontvingen het Groninger Panel hierover een vragenlijst.

Wat onderzoeken wij?

De coronamaatregelen kunnen grote impact hebben op de kwaliteit van leven van mensen. Op het terrein van bijvoorbeeld werk en inkomen, onderwijs, sociale contacten en (mantel)zorg. Wat zijn de effecten van corona? In positieve en negatieve zin. Waar liggen kansen en bedreigingen? Welke sectoren en groepen mensen worden vooral geraakt? Welke steun hebben mensen nodig om problemen op te lossen die door de coronacrisis zijn ontstaan of verergerd?

Daarover werden de ruim 7.000 leden van het Groninger Panel bevraagd. In oktober 2021 verwachten we de eerste uitkomsten van dit onderzoek te presenteren.

Wat weten we van de eerste golf?

Vorig jaar november deden we via het Groninger Panel de laatste meting naar de effecten van de pandemie en bijbehorende maatregelen.

De coronacrisis raakt iedereen, maar drie groepen springen eruit:

  • zelfstandig ondernemers worden vooral in werk en inkomen geraakt;
  • jongvolwassen en studenten hebben het mentaal zwaar en ondervinden motivatieproblemen door het vele afstandsonderwijs en
  • mensen met een minder goede gezondheid zien dat hun gezondheid vaker achteruitgaan, voelen zich vaker eenzaam en maken zich zorgen over hun financiën.

De coronacrisis raakt iedereen, maar drie groepen sprongen eruit:

  • zelfstandig ondernemers werden vooral in werk en inkomen geraakt;
  • jongvolwassen en studenten hadden het mentaal zwaar en ondervonden motivatieproblemen door het vele afstandsonderwijs en
  • mensen met een minder goede gezondheid zagen dat hun gezondheid vaker achteruitging, voelden zich vaker eenzaam en maakten zich zorgen over hun financiën.

Hieronder aan de hand van vier thema’s een greep uit de bevindingen van dit onderzoek:

  • Werk en inkomen: In november was 12% van de Groningers zijn werk of opdrachten al (grotendeels) kwijtgeraakt. Nog veel meer mensen maakten zich zorgen over hun werk of inkomen, of verwachtten hier problemen mee te krijgen. Met name zelfstandige ondernemers (in het bijzonder zzp’ers), 'jongeren en jongvolwassenen' en mensen met een slechte gezondheid waren zwaar geraakt.
  • Sociale contacten en meedoen: 20% van de Groningers voelde zich eind vorig jaar vaker eenzaam. Dat gold nog het meest voor jongvolwassenen (18-34 jaar) en mensen met gezondheidsproblemen.

Vooral in dorpen en wijken waar voor corona al veel saamhorigheid was, was de saamhorigheid toegenomen.

  • Zorg: Vooral jongvolwassenen (43%) gaven aan last van psychische klachten of persoonlijke problemen te hebben. Lichamelijke klachten kwamen juist bij 65-plussers het meeste voor, de helft repte hierover. Een groot deel van de inwoners met een slechte tot matige ervaren gezondheid (4 op de 10), vond dat zijn lichamelijke of mentale gezondheid was verslechterd door de coronacrisis.
  • Onderwijs: Naarmate het onderwijs langer te maken heeft met afstandsonderwijs, des te groter de motivatieproblemen, ontevredenheid over de kwaliteit van het onderwijs en het gemis aan sociale contacten met klas- en studiegenoten en leraren/docenten. Studenten van mbo en hoger onderwijs waren verreweg het hardst getroffen. Ongeveer de helft van de ouders van studerende kinderen (mbo en hoger onderwijs) in Groningen bemerkte motivatieproblemen. En ongeveer 1 op de 10 ouders was tevreden over de kwaliteit van het onderwijs.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers