Versterking komt onvoldoende tegemoet aan verwachtingen bewoners met veel schade

Terug

Versterking komt onvoldoende tegemoet aan verwachtingen bewoners met veel schade

Geschreven op 20 december 2019

“Al in 2016 wezen we erop dat bewoners met meervoudige schade een risicogroep zijn. Deze groep leeft al jaren in onzekerheid, en we zien dat een deel eraan onderdoor gaat. We vinden het onbegrijpelijk dat er in 2019 nog steeds geen overkoepelend beleid is voor de problemen van deze groep.”

Veel bewoners van Noordoost-Groningen met meervoudige aardbevingsschade denken zelf dat hun woning versterkt moet worden. Ze verwachten echter niet dat dit ook gaat gebeuren. Het is juist deze groep die zich veel minder veilig voelt. Hun  gezondheidstoestand gaat gelukkig niet verder achteruit: er wordt een lichte verbetering geconstateerd. Dit concluderen dr. Katherine Stroebe en prof. dr. Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen op basis van hun meest recente onderzoek van Gronings Perspectief in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen.

Wat verwachten bewoners van de versterkingsoperatie? En hoe ontwikkelt zich de waargenomen veiligheid, het vertrouwen en de gezondheid van Groningers? Dit waren de vragen die centraal stonden in het Gronings Perspectief onderzoek de afgelopen maanden.

Versterking

Onder bewoners die meerdere keren schade aan hun woning hebben, is 37% van mening dat hun woning versterkt zou moeten worden. Slechts 14% van bewoners met meervoudige schade denkt dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren. Katherine Stroebe: “Het is opvallend dat bewoners die de versterking van hun huis noodzakelijk achten, zulke lage verwachtingen hebben. Dat is zorgelijk, omdat we weten dat juist bewoners met meervoudige schade zich minder veilig voelen en gezondheidsklachten krijgen door de schade en alles wat erbij komt.”

Meervoudige schade

Toch zijn er ook wat lichtpuntjes. De geestelijke gezondheid van bewoners met meervoudige schade is het afgelopen jaar iets beter geworden. Desondanks heeft de groep met meervoudige schade nog steeds een aanzienlijk minder goede gezondheid dan bewoners zonder schade. Ook voelen ze zich minder veilig, nemen ze meer risico waar en hebben ze minder vertrouwen in instanties.

Aanbevelingen

De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen. Binnen de versterkingsoperatie is het van belang om rekening te houden met de behoeftes van bewoners en met hun zorgen over veiligheid van de woning. Ook is de impact van de versterking op de sociale samenhang in dorpen en buurten hierin van belang. Daarnaast pleiten de onderzoekers er wederom voor dat beleid rekening houdt met de kwetsbaarheid van bewoners met meervoudige schade. Stroebe: “Al in 2016 wezen we erop dat bewoners met meervoudige schade een risicogroep zijn. Deze groep leeft al jaren in onzekerheid, en we zien dat een deel eraan onderdoor gaat. We vinden het onbegrijpelijk dat er in 2019 nog steeds geen overkoepelend beleid is voor de problemen van deze groep.”

Over Gronings Perspectief

Gronings Perspectief is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD Groningen en Sociaal Planbureau Groningen. De onderzoekers worden bijgestaan door een begeleidingscommissie met gemeenten, GGD, Groninger Bodembeweging, Groninger Gasberaad, Nationaal Coördinator Groningen, de provincie Groningen, de Veiligheidsregio, Vereniging Groninger Dorpen en wetenschappelijke experts.

Het team van dr. Stroebe en prof. dr. Postmes onderzoekt sinds 2016 gezondheid, veiligheidsgevoel en toekomstperspectief van inwoners van alle gemeenten in het gaswinningsgebied, in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. Leden van het Groninger Panel vullen periodiek een vragenlijst in over veiligheid, gezondheid en toekomstperspectief. De bevindingen van Gronings Perspectief worden gepubliceerd op de site groningsperspectief.nl.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers