De Versnellingssessie: Snel en Effectief Data Verzamelen

Terug

De Versnellingssessie: Snel en Effectief Data Verzamelen

Geschreven op 21 januari 2019

“Op deze manier ontstaan diepgaande discussies en kunnen in korte tijd veel ideeën worden uitgewisseld.”

Regelmatig organiseert Sociaal Planbureau Groningen versnellingssessies voor diverse opdrachtgevers. Hiermee wordt in korte tijd veel informatie opgehaald over bepaalde thema’s variërend van onderwijs en zorg tot de aardbevingsproblematiek. Zo gebruikt een woningcorporatie de versnellingssessie om bewoners beter te begrijpen en om begrip en draagvlak te creëren voor beleidskeuzes; en zetten gemeenten hem in voor diverse doeleinden.

Wat is een versnellingssessie?

Een versnellingssessie is een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij alle deelnemers digitaal een bijdrage leveren aan gedachtevorming. Tijdens een sessie die twee à drie uur duurt, zijn tien tot twintig deelnemers aanwezig die elk achter een laptop zitten. Alle deelnemers beantwoorden gelijktijdig enkele stellingen of vragen. Vervolgens begeleid een ervaren gespreksleider de gestructureerde discussie. Op deze manier ontstaan diepgaande discussies en kunnen in korte tijd veel ideeën worden uitgewisseld. Belangrijke uitkomsten van het gesprek, zoals gemaakte afspraken en acties voor vervolgstappen, worden naderhand gerapporteerd alsook de antwoorden op de gestelde vragen. Op basis van de kwalitatieve (gespreksinhoud) en kwantitatieve (antwoorden) data kan vervolgens concreet advies gegeven worden over mogelijke vervolgstappen.

De voordelen van een versnellingssessie

De versnellingssessie kent diverse voordelen:

  • Een groot voordeel is dat het anoniem beantwoorden van vragen. De drempel om iets te delen ligt daardoor laag; iedereen krijgt de kans om zijn of haar bijdrage te leveren, óók de deelnemers die verbaal minder sterk zijn. Bovendien beïnvloeden deelnemers elkaars denkproces in eerste instantie niet, immers iedereen vult de vragen individueel in. Tevens kunnen gevoelige thema’s op deze manier goed behandeld worden.
  • Naast digitale interactie vindt ook een mondelinge discussie plaats. De deelnemers kunnen hun ingevulde antwoorden aanvullen en/of nuanceren. Deelname aan deze discussie is geheel vrijwillig; niemand wordt verplicht om antwoorden mondeling toe te lichten.
  • Tot slot heeft iedereen een gelijke stem. De bijdrage van bewoners is net zo belangrijk als van professionals en ervaringsdeskundigen.

Geïnteresseerd?

Sociaal Planbureau Groningen heeft al veel versnellingssessies georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen en met diverse doelgroepen. Niet alleen opdrachtgevers, maar ook deelnemers zijn enthousiast over deze manier van data verzamelen. Slechts een geschikte zaal met voldoende tafels en stoelen en een beamer is nodig om een versnellingssessie plaats te laten vinden. Sociaal Planbureau Groningen zorgt vervolgens voor de laptops die speciaal aangesloten zijn op een eigen netwerk. Daarnaast verzorgen wij ook de inhoudelijke voorbereiding en de procesbegeleiding. Wil je ook gebruik maken van de versnellingssessie of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers