Verlenging Gronings Perspectief

Terug

Verlenging Gronings Perspectief

Geschreven op 18 juni 2021

“We vinden het belangrijk om de impact op verschillende groepen te monitoren. Wie zijn er in het bijzonder kwetsbaar en hebben meer aandacht nodig?”

Het onderzoeksprogramma Gronings Perspectief, onder leiding van Katherine Stroebe en Michel Dückers, is met twee jaar verlengd, tot eind 2022. Deze verlenging wordt gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gronings Perspectief onderzoekt sinds 2016 de psychosociale impact van de gaswinning op inwoners van alle gemeenten in de provincie Groningen. De belangrijkste bevindingen van het onderzoeksproject tot nu toe (periode 2016-2020) zijn te vinden in de notitie ‘Overzicht Gronings Perspectief 2016-2020’.  

Gronings Perspectief fase 3

Hoe ontwikkelen zich de ervaren veiligheid, vertrouwen, gezondheid en toekomstperspectief van bewoners en gemeenschappen binnen en buiten het gaswinningsgebied? Wat maakt bewoners kwetsbaar voor de gaswinningsproblematiek? En welke aanknopingspunten zijn er om beleid/uitvoering te verbeteren? Deze vragen staan centraal tijdens de verlenging van Gronings Perspectief. Daarnaast biedt het onderzoek een diepgaande analyse van de impact van de versterkingsoperatie op bewoners die wel of juist niet versterkt worden. Het doel daarvan is om meer inzicht te krijgen in welke bewoners in het bijzonder kwetsbaar zijn in de versterkingsproblematiek. Ook is het van belang om te volgen in hoeverre ingezette maatregelen voldoen aan verwachtingen van bewoners en professionals en aansluiten bij kwetsbaarheden van bewoners.

Stroebe: “Inmiddels zijn er meer bewoners die met versterking te maken hebben dan toen we aan dit onderzoek begonnen. We vinden het belangrijk om de impact op verschillende groepen te monitoren, bijvoorbeeld op oud versus jong of op degenen die juist wel of niet versterkt worden – terwijl er om hen heen versterkt wordt. Wie zijn er in het bijzonder kwetsbaar en hebben meer aandacht nodig?”

Het onderzoek

Het onderzoek staat onder leiding van Katherine Stroebe en Michel Dückers van de Rijksuniversiteit Groningen en wordt uitgevoerd in samenwerking met Sociaal Planbureau Groningen. De RUG is volledig onafhankelijk in de uitvoering en de rapportage van het onderzoek. De onderzoekers worden geadviseerd door een begeleidingscommissie met afgevaardigden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (opdrachtgever), gemeenten, GGD, Groninger Bodembeweging, Groninger Gasberaad, Nationaal Coördinator Groningen, Provincie Groningen, Veiligheidsregio Groningen, Vereniging Groninger Dorpen, Instituut Mijnbouwschade Groningen, Nationaal Programma Groningen en wetenschappelijke experts.

De onderzoekers leggen opnieuw twee keer per jaar een vragenlijst voor aan de leden van het Groninger Panel van Sociaal Planbureau Groningen. Dit panel bestaat uit 7.000 mensen die een representatieve afspiegeling vormen van de inwoners van de provincie Groningen. Daarnaast nemen de onderzoekers het komende jaar interviews af bij ruim 50 bewoners. Ook zullen enkele professionals worden geïnterviewd die bij de versterking betrokken zijn. Alle bevindingen van Gronings Perspectief worden gepubliceerd op de website van Gronings Perspectief.

Overzicht Gronings Perspectief fase 1 en 2

Wat zijn de meest belangrijke bevindingen van de eerste twee fasen van het onderzoek Gronings Perspectief (2016-2020)? Er verschenen in deze tijd 20 rapporten.

Stroebe: “We hebben resultaten van vijf jaar onderzoek. Dat vraagt om een overzicht, maar we hadden ook behoefte aan reflectie over het totaalbeeld. Bijvoorbeeld over het feit dat er inmiddels wel echt bewoners zijn die met chronische stress te maken hebben. Ook reflecteren we op de verhouding tussen bewoner en ‘systeem’. Met systeem bedoelen we het totale complex van overheden en organisaties die de vele problemen in dit dossier in samenhang willen oplossen. Dat gaat helaas niet altijd goed. Ook met ons vervolgonderzoek willen we blijven bijdragen aan inzichten in deze (complexe) verhoudingen. Het totaalbeeld over vijf jaar is het lezen zeker waard als je terug, maar ook vooruit, wil blikken.”  Het overzicht is te vinden onder  ‘Overzicht Gronings Perspectief 2016-2020’.

 

 

Foto: Martin Postmus

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers