Veiligheidsbeleving

Hoe veilig mensen zich voelen in hun directe woonomgeving, is van grote invloed op de ervaren leefbaarheid. Een sterker veiligheidsgevoel zorgt voor meer woongenot en een prettigere leefomgeving. Het veiligheidsgevoel wordt hier gedefinieerd als het percentage inwoners dat het eens is met de stelling ‘Ik voel me wel eens onveilig in de eigen buurt’.

In het kort

  • De meeste Groningers voelen zich veilig. Bijna één op de zes mensen voelt zich in de eigen woonbuurt wel eens onveilig (15,8%).
  • De veiligheidsbeleving in Groningen schommelt licht tussen 2012-2017. Het ligt alle jaren op of onder het landelijk gemiddeld (landelijk 16,4% in 2017).

Gevoel van veiligheid al enige jaren vrij stabiel

De meeste Groningers voelen zich veilig. Bijna één op de zes mensen voelt zich in de eigen buurt wel eens onveilig (15,8%). Deze veiligheidsgevoelens schommelen licht tussen 2012 en 2017. In 2012 gaf 15,6% van de inwoners van Groningen aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt. Na een piek in 2015 van 18,3%, is het onveiligheidsgevoel in 2017 weer gestabiliseerd tot rond de 16%.

gerelateerd

medewerkers