Veerkracht, maar ook toegenomen kansenongelijkheid

Terug

Veerkracht, maar ook toegenomen kansenongelijkheid

Geschreven op 15 juni 2022

“Met Sociaal Planbureau Groningen gaven wij inzicht in de effecten van corona en andere ontwikkelingen op de Groningse samenleving.”

Corona zorgde in 2021 opnieuw voor de nodige uitdagingen. Voor de Groningse samenleving, maar ook voor onze organisatie. De veerkracht en het herstelvermogen van Groningers, de economie en de organisatie bleek gelukkig groot. Maar dat gold helaas niet voor iedereen. Vooral de meest kwetsbare Groningers werden het hardst geraakt en raakten verder achterop.

Kansenongelijkheid werd pijnlijk zichtbaar. De coronacrisis bleek een katalysator en vergrootglas op bestaande opgaven. Opgaven die door de huidige volgende crisis, een vreselijke oorlog in Oekraïne, nog eens verder worden verscherpt.

Opgaven waar wij in 2021 ook heel hard aan werkten. Met Sociaal Planbureau Groningen gaven wij inzicht in de effecten van corona en andere ontwikkelingen op de Groningse samenleving. De ervaringen en meningen van inwoners brachten wij in beeld via het Groninger Panel. Zo gaven wij de Groningers een stem: wat speelt er, wat willen zij en waar schuurt het? Daarmee kregen beleidsmakers en bestuurders snel goede en betrouwbare informatie over deze actuele ontwikkelingen.

Samen met onze partners ontwikkelden wij in 2021 innovatieve oplossingen voor onder meer de aanpak van armoede & schulden, gelijke kansen in het onderwijs, positieve gezondheid en preventie, goede ouderenzorg en versterking burgerkracht. Ook hebben wij groen licht gekregen van Toukomst voor het Kansen voor Kinderen Programma. Hierin helpen we, Samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en vele vrijwilligers, Groninger gezinnen om structureel uit armoede te komen.

Dit jaarverslag geeft een compacte impressie van onze inzet in 2021. Met elkaar zorgen we voor een veerkrachtig en sociaal Groningen, met gelijke kansen voor iedereen, nu en in de toekomst. Op basis van heldere feiten en cijfers, innovatiekracht, kennis van zaken en het vermogen te verbinden. Met een scherp oog voor de mensen voor wie wij het doen.

Lees het jaarverslag 2021; Veerkrachtig door de crisis

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers