Uw privacy staat voorop bij het Sociaal Planbureau Groningen

Terug

Uw privacy staat voorop bij het Sociaal Planbureau Groningen

Geschreven op 23 mei 2018


“Het beschermen van persoonsgegevens had al onze prioriteit. Met de komst van de nieuwe privacywet hebben we extra maatregelen getroffen.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dan hebben alle landen binnen de Europese Unie dezelfde privacyregels. Vanaf dan moet elke organisatie voldoen aan de nieuwe Europese privacywet. Dat geldt zeker ook voor ons onderzoeksbureau, waarbij het verwerken van persoonsgegevens tot de kerntaken behoort. Bij het Sociaal Planbureau Groningen staat privacy hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk om goed voorbereid te zijn op de nieuwe wetgeving. We zijn dan ook klaar voor AVG!

Klaar voor de AVG, wat betekent dat?

Het beschermen van persoonsgegevens had al onze prioriteit. Met de komst van de nieuwe privacywet hebben we extra maatregelen getroffen. We zetten ons op verschillende manieren in om de privacy van persoonsgegevens te waarborgen:

  • We informeren inwoners dat we een onderzoek uitvoeren met hun gegevens;
  • We anonimiseren gegevens, zodat ze niet meer toe te leiden zijn naar een individueel persoon;
  • We vragen niet meer gegevens van personen dan nodig is voor het onderzoek (dataminimalisatie);
  • In een verwerkingsovereenkomst maken we duidelijke afspraken met onze opdrachtgevers over het opslaan, anonimiseren en delen van gegevens;
  • We houden een register van verwerkingen bij;
  • Wanneer persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een onderzoek, nemen we altijd maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden beschermd en deze veilig te verwijderen wanneer we ze niet meer nodig hebben;
  • We minimaliseren de toegang tot data. Eén of hooguit twee personen hebben toegang tot data met persoonsgegevens;
  • We maken gebruik van programma’s die zich aan de AVG houden;
  • We hebben een Functionaris Gegegevensbescherming die toeziet op een goede uitvoering van de AVG.

Neem voor vragen over het privacybeleid van het Sociaal Planbureau Groningen contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming: Rob Wieldraaijer.

Meer informatie

06 135 816 73
r.wieldraaijer@sociaalplanbureaugroningen.nl

Delen via social media