Toekomstverwachting is langdurig meer armoede en werkloosheid

15 mei 2020

Gaan de veranderingen die tijdens de coronacrisis zijn opgetreden snel voorbij, of zijn ze blijvend? De leden van het Groninger panel zijn gevraagd in april welke impact de coronacrisis op hun leven heeft en welke veranderingen in de toekomst naar verwachting zullen blijven.

Top tien veranderingen die volgens het Groninger panel nog lang zullen doorwerken

Onder meer op financieel-economisch gebied worden langdurige veranderingen verwacht: meer mensen met een minimuminkomen en meer mensen zonder werk of opdrachten. Ook angst voor besmetting en omgangsvormen om besmetting te voorkomen staan in de top tien. Meer dan de helft van de mensen (60%) denkt dat de overheid een groter beroep zal blijven doen op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de inwoners. Dit staat zelfs op plek één in de top tien. Verder is de verwachting dat blijvend meer met ouderen zal worden gesproken over welke medische behandelingen ze nog willen. De overige punten in de top 10 gaan over met meer gebruik van online toepassingen en meer services aan huis.

Hieronder zie je de top 10 gevolgen van de corona-crisis die volgens Groningers langer dan een half jaar stand zullen houden, met daarachter het percentage Groningers dat dit verwacht.

  1. De overheid doet een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de inwoners (60%).
  2. Veel meer (werkgerelateerde) communicatie via videobellen en online programma’s (60%).
  3. Meer mensen met een minimaal inkomen (58%).
  4. Mensen begroeten zonder hen aan te raken (57%).
  5. Veel mensen zonder werk/opdrachten (56%).
  6. Gedragsverandering om besmettelijke ziekten te voorkomen (56%).
  7. Meer angst voor besmettelijke ziekte(n) (54%).
  8. Meer gebruik van beeldtelefoon en computer om sociale contacten te onderhouden (53%).
  9. Meer aanbod en gebruik van services aan huis (52%).
  10. Er wordt meer met ouderen gesproken over welke medische behandelingen ze nog willen (50%).

Meer inzichten

Is onderstaande dashboard niet geheel zichtbaar? Bekijk deze dan hier.