Sociaal Planbureau Groningen doet in 2020 onderzoek naar sociale aspecten energietransitie

Terug

Sociaal Planbureau Groningen doet in 2020 onderzoek naar sociale aspecten energietransitie

Geschreven op 28 februari 2020


“Deze ontwikkeling raakt alle Groningers. Het is dan ook van groot belang inzicht te hebben de houding, mening, verwachtingen en het gedrag van Groningers ten aanzien van de energietransitie.

Groningen staat, net als de rest van Nederland, aan het begin van de energietransitie. De overgang naar duurzame energie kan veel van inwoners vragen. Sociaal Planbureau Groningen is benieuwd naar de rol die inwoners voor zichzelf zien en nemen op het gebied van duurzame energie. Wat verwachten burgers van de energietransitie? En hoe zit het met draagvlak voor en weerstand tegen (aspecten) van verduurzaming?

De energietransitie is één van de grootste maatschappelijke opgaven van de komende periode. De provincie Groningen heeft stevige ambities en wil de meest innovatieve energieprovincie van Nederland worden. De provincie wil voorloper zijn in de volle breedte van energietransitie en het economisch rendabel maken van geboden oplossingen.

Deze ontwikkeling raakt alle Groningers. Het is dan ook van groot belang inzicht te hebben de houding, mening, verwachtingen en het gedrag van Groningers ten aanzien van de energietransitie. Sociaal Planbureau Groningen monitort de komende jaren via een mix van onderzoekstechnieken de verschillende sociale aspecten van de energietransitie.

Sociale uitdagingen van de energietransitie

De energietransitie heeft ingrijpende gevolgen voor Groningse huishoudens. Met name ten aanzien van de sociale aspecten van de energietransitie liggen er de nodige uitdagingen:

  • Zo is te verwachten dat de duurzame renovatie voor woningeigenaren met lage inkomens moeilijker te realiseren is, aangezien het inkomen en de waarde van hun woning vaak niet in verhouding staat tot de hoge kosten voor verduurzaming. Zeker bij oplopende energiekosten dreigt voor inwoners met lage inkomens in toenemende mate energiearmoede.
  • Met de komst van windmolens en zonneparken heeft de energietransitie daarnaast ook ingrijpende gevolgen voor de leefomgeving en daarmee voor de leefbaarheid van de regio.
  • Ook krijgen inwoners een steeds belangrijkere rol in plan- en besluitvorming van lokale groene energieprojecten en de verduurzaming en gasvrij maken van hun eigen wijken en woningen. Het daarbij betrekken van alle Groningers zal een hele uitdaging worden.

Sociaal-inclusieve energietransitie

Provincie, gemeenten en andere partijen staan dus voor grote opgaven binnen de energietransitie. Onze rol is om kennis en inzicht te genereren om betrokken partijen te ondersteunen bij hun afwegingen om een zo sociaal-inclusief mogelijke overgang naar duurzamere energie te realiseren.

Dit zullen we allereerst doen door Groningers te bevragen over de volgende thema’s:

  • bewustzijn over de energietransitie;
  • de ervaren impact van energieprojecten op de leefomgeving;
  • de betaalbaarheid van energiekosten en verduurzaming van huizen (energiearmoede);
  • de gewenste en ervaren betrokkenheid bij lokale besluitvorming;
  • lokale kansen die ontstaan vanuit energieprojecten.

Eind 2019 is al een eerste verkenning gedaan onder 4.000 leden van het Groninger Panel.

Tijdens de voorbereiding  en uitvoering van dit onderzoek benaderen wij verschillende stakeholders. Heb je ideeën, neem dan contact op met Femke de Haan of Hans Elshof.

Meer informatie

06 525 896 14
f.dehaan@sociaalplanbureaugroningen.nl

06 518 561 32
h.elshof@sociaalplanbureaugroningen.nl

Delen via social media