Sociaal Planbureau Groningen bestaat 10 jaar

Terug

Sociaal Planbureau Groningen bestaat 10 jaar

Geschreven op 23 mei 2023

“Sociaal Planbureau Groningen viert dit jaar haar 10-jarig jubileum”

Sociaal Planbureau Groningen viert dit jaar haar 10-jarig jubileum. In 2013 gaf de provincie Groningen het startschot voor Sociaal Planbureau Groningen, toen er behoefte was aan ‘bovenlokale monitoring van de demografische ontwikkelingen en haar gevolgen voor de Groningse samenleving’. Tegenwoordig volgen we met onze langjarige monitors en verdiepende onderzoeken trends en ontwikkelingen op beleidsterreinen als brede welvaart, armoede, jeugd en gezondheid. Ook richten we ons op actuele onderwerpen, zoals de aardbevingsproblematiek en de energietransitie. Onder meer met het Groninger Panel en – meer recentelijk – het Groninger Jeugdpanel zorgen we ervoor dat het perspectief en het verhaal van de Groningse inwoners gehoord en verteld wordt. Zo ondersteunen we gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties in de regio met beleidsvoering en dagelijkse praktijk.

Als we terugkijken op de afgelopen 10 jaar, dan zien we dat we veel mooie inzichten hebben opgedaan, deze hebben gedeeld met inwoners en organisaties en ook zoveel mogelijk hebben omgezet in resultaat en samenwerking. Hieronder is een impressie te vinden van deze inzichten en resultaten.

Ons team blijft zich ook de komende jaren inzetten voor een vitaal en sociaal Groningen, met gelijke kansen voor iedereen. We willen dit jaar dus niet alleen terugblikken, maar ook vooruitkijken! Hoe vinden inwoners in Groningen dat het gaat? En waar zouden zij over 10 jaar willen staan? De antwoorden hierop geven we later dit jaar in woord en beeld vorm.

Een impressie van enkele recente resultaten

  • We presenteerden de Monitor Brede Welvaart Groningen, waarin we laten zien hoe de brede welvaart zich door de jaren heen in Groningen ontwikkelt. Op veel vlakken gaat het goed in Groningen, maar dat geldt helaas niet voor iedereen.
  • Sinds 2018 doen we samen met Gronings Perspectief onderzoek naar de impact van de gaswinningsproblematiek op inwoners. Dit blijven we ook de komende jaren doen. Daarnaast monitoren we sinds 2020 het Nationaal Programma Groningen.
  • We breidden het Groninger Panel uit tot ruim 7.000 panelleden, om nog meer inwoners een stem te geven. Ook hebben we in 2022 een Jeugdpanel opgezet om jongeren te laten meepraten en meedenken over thema’s die spelen in de provincie Groningen.
  • Ook op andere manieren waren we de afgelopen jaren veelvuldig in gesprek met inwoners uit de provincie – onder meer met Groningers die leven in armoede of schulden, met Groningers die geraakt zijn door de aardbevingsproblematiek, met Groningse ouderen over langer zelfstandig thuiswonen en met Groningers die beperkingen ervaren bij het verduurzamen van hun woning.
  • We sloegen de handen ineen met de lancering van het Nationaal Netwerk Brede Welvaart: een netwerk van onderzoekers en beleidsmakers dat samen aan de slag gaat om brede welvaart meetbaar te maken en toe te passen in regionaal en lokaal beleid. Met het netwerk zijn we een schakel tussen het Rijk en de regio.
  • We onderzochten de afgelopen jaren via peilingen de impact van de coronacrisis op het leven van Groningers. Recent deden we onderzoek naar de gevolgen van de energiecrisis voor verschillende groepen in de samenleving. Sinds de oorlog in Oekraïne zagen we in Groningen een stijging van het aantal inwoners dat moeite heeft met het betalen van de energierekening.
  • We verzamelden de afgelopen jaren data en kennis op het gebied van beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning. Trends en ontwikkelingen zijn beschikbaar gesteld in de Zorgkaart Groningen.
  • Door de jaren heen maakten we telkens inzichtelijk hoe veranderingen in de bevolkingssamenstelling gevolgen heeft voor verschillende beleidsterreinen. Ontgroening en vergrijzing beïnvloeden tal van facetten, zoals op het gebied van wonen, gezondheidszorg, onderwijs en de arbeidsmarkt.

Hoogleraar Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid

Sinds maart 2023 bekleedt Aleid Brouwer namens Sociaal Planbureau Groningen/CMO STAMM en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen de bijzondere leerstoel Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid. Brede Welvaart is een nieuwe methodiek om onze welvaart te meten. Het meten van brede welvaart en kansen(on)gelijkheid is nog in ontwikkeling. De combinatie van bijzonder hoogleraar en senior onderzoeker, zoals Aleid die invult, is uniek en sterk gericht op de kruisbestuiving tussen verdiepende wetenschappelijke kennis over Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid en de toepasbaarheid ervan in de praktijk.

Samenwerking in de regio

We brengen met regelmaat in beeld hoe het gaat met Groningen en bespreken met Groningse partners wat dat beeld betekent voor hun beleid en praktijk. Sociaal Planbureau Groningen hecht grote waarde aan samenwerking met inwoners, overheden, maatschappelijke instellingen en andere kennisinstituten. Sterker nog, we kunnen niet zonder. Deze samenwerking is heel divers. Vele partners voeden ons met maatschappelijke vraagstukken die zij in hun dagelijkse praktijk tegenkomen. Sommige partners nemen als expert deel aan kennissessies die we organiseren. Andere partners stellen data beschikbaar voor onderzoek. Zo wordt het mogelijk om met elkaar tot inzichten te komen die nodig zijn voor een krachtige Groningse samenleving.

Benieuwd naar meer resultaten?

Ben je benieuwd naar meer resultaten van Sociaal Planbureau Groningen? Kijk dan eens in ons jaarverslag 2022: Aan de slag met grote opgaven. 

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers