Sociaal Planbureau gaat CBS-cijfers Brede Welvaart vertalen naar Groningse context

Terug

Sociaal Planbureau gaat CBS-cijfers Brede Welvaart vertalen naar Groningse context

Geschreven op 17 december 2020

“Om bestuurders en beleidsmakers goed te informeren over het concept ’Brede welvaart’ en de wijze waarop je de Regionale Monitor Brede Welvaart kan benutten, organiseren wij begin 2021 de webinar ‘Introductie Monitoring Brede Welvaart’.”

Brede Welvaart gaat over meer dan alleen ons inkomen, economie of groei. Het gaat over alles dat het leven de moeite waard maakt. De principes van Brede Welvaart worden in steeds bredere kring omarmd als richtinggevend voor een toekomstbestendige samenleving. Maar waar hebben wij het dan over en hoe krijgen wij meer zicht op de ontwikkeling van onze brede welvaart? En hoe is dat toe te passen op de situatie in Groningen? Om deze en andere vragen rondom Brede Welvaart te beantwoorden organiseren wij begin 2021 een eerste webinar ‘Introductie Monitoring Brede Welvaart’. Vanaf 2021 zet Sociaal Planbureau Groningen zich in om de cijfers van de Regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS te vertalen naar de Groningse situatie. Bestuurders en beleidsmakers kunnen deze gegevens gebruiken om de kwaliteit van leven en brede welvaart in de regio gericht te verbeteren.

Regionale Monitor Brede Welvaart

Om de brede welvaart in provincies en regio’s in kaart te brengen heeft het CBS onlangs de Regionale Monitor Brede Welvaart ontwikkeld. Deze monitor geeft in grote lijnen weer hoe een regio op bepaalde thema’s van brede welvaart ervoor staat, zoals op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, sociale samenhang, onderwijs, arbeidsmarkt, milieu en woningmarkt. Doordat er gekozen is voor één conceptueel kader voor alle gemeenten en regio’s in Nederland is het mogelijk te kunnen ‘benchmarken’ met andere regio’s in het land. Hierdoor krijgen we beter inzicht in de krachtige aspecten van de regio, maar ook in de opgaven waar de regio voor staat.

Doorvertaling naar Groningse context

Op basis van de regionale monitor constateert het CBS verschillen tussen Nederlandse regio’s, zoals tussen stad en platteland. Stedelijke regio’s zijn bijvoorbeeld minder schoon en minder veilig. De inwoners zijn daar ook minder gezond en ervaren minder sociale samenhang. In plattelandsregio’s daarentegen ligt de materiële welvaart lager: mensen verdienen bijvoorbeeld minder. Ook zijn voorzieningen, zoals een basisschool, gemiddeld genomen verder weg.

Het verklaren van deze verschillen vraagt verder onderzoek. Een nadelige of gunstige score op bepaalde thema’s van de brede welvaart zegt namelijk nog weinig over de praktijk. Zo gaat de CBS-monitor er vanuit dat een grotere afstand tot voorzieningen een nadelig effect heeft op de brede welvaart. De vraag is in hoeverre dit ook geldt voor Groningen, waar inwoners gewend zijn verder te moeten reizen voor basisvoorzieningen en zelf aangeven tevreden te zijn met de voorzieningen in de buurt. De komende jaren gaat Sociaal Planbureau Groningen aan de slag om brede welvaart te duiden voor de Drentse situatie.

Webinar ‘Introductie Monitoring Brede Welvaart’

Om bestuurders en beleidsmakers goed te informeren over het concept ’brede welvaart’ en de wijze waarop je de Regionale Monitor Brede Welvaart kan benutten, organiseren wij begin 2021 de webinar ‘Introductie Monitoring Brede Welvaart’. We geven je tijdens dit webinar meer inzicht in het concept Brede Welvaart, de wijze waarop dit door CBS wordt gemonitord en hoe je meer zicht krijgt op de ontwikkeling van de brede welvaart in Groningen.

Iedereen met interesse in het onderwerp is welkom bij dit webinar. Aanmelden kan vanaf januari 2021. Deelname is mogelijk voor maximaal 60 deelnemers.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers