Samenvoeging twee burgerpanels in Provincie Groningen

Terug

Samenvoeging twee burgerpanels in Provincie Groningen

Geschreven op 3 april 2019


“Een representatief panel levert voor provincie en gemeenten inzicht en kennis op die gebruikt kan worden in de beleidscyclus.

Sinds oktober 2018 zijn de burgerpanels van Sociaal Planbureau Groningen en Gronings Perspectief samengevoegd onder de naam Groninger Panel, onderdeel van Sociaal Planbureau Groningen. We zijn blij met deze samenvoeging. Zo kunnen we de stem van de Groningers nog breder en beter laten horen, zodat betrouwbare informatie beschikbaar komt over wat er leeft onder de Groningse bevolking. Ook voorkomen we hiermee dat Groningers onnodig veel verzoeken ontvangen voor deelname aan verscheidene onderzoeken.

Achtergrond twee burgerpanels

Het Groninger Panel is in 2013 opgezet als onderzoeksinstrument van Sociaal Planbureau Groningen. Dit online burgerpanel bestaat uit inwoners van de provincie Groningen die hun ervaringen delen en hun mening geven over wat er speelt in de provincie. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer leefbaarheid, zorg en participatie. Een representatief panel levert voor provincie en gemeenten inzicht en kennis op die gebruikt kan worden in de beleidscyclus.

In Gronings Perspectief onderzoekt de Rijksuniversiteit Groningen sinds 2016, onder andere middels een bewonerspanel, de gevolgen van de gaswinning voor de veiligheidsgevoelens, gezondheid en toekomstperspectief van alle Groningers. Dit is in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. Gronings Perspectief blijft onder dezelfde naam voortbestaan, maar hun bewonerspanel is vanaf oktober samengevoegd met het Groninger Panel.

Werving nieuwe leden

Het samengevoegde Groninger Panel telt (na opschoning) ruim 6.600 leden en is samengesteld op basis van aselecte steekproeven vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) van gemeenten. Om in de toekomst ook representatieve uitspraken op gemeentelijke schaal te kunnen doen, zijn we op dit moment bezig met een wervingsronde voor nieuwe panelleden.

Meer informatie

06 525 896 14
f.dehaan@sociaalplanbureaugroningen.nl

06 835 751 01
e.vanspijker@sociaalplanbureaugroningen.nl

Delen via social media