Reisafstand woon-werkverkeer in Groningen fors afgenomen

Terug

Reisafstand woon-werkverkeer in Groningen fors afgenomen

Geschreven op 19 februari 2020


Het blijkt dat Nederlanders gemiddeld steeds verder van hun werk wonen, aldus Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dit zou voornamelijk komen door het toenemende aantal auto’s en het stijgende aantal tweeverdieners. Kijken we naar de regionale cijfers voor Groningen en Drenthe zien we in de afgelopen jaren een andere trend. In Groningen is de afstand tussen de woonplaats en het werk juist afgenomen.

Uit onderzoek van PBL blijkt dat de gemiddelde afstand tussen de woonplaats en het werk is toegenomen van 15 kilometer in 1995 naar 19 kilometer in 2016. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt een iets andere definitie en komt op een gemiddelde woon-werkafstand van 22,3 kilometer in 2017. Vergelijken we dit met een meer recent jaar, dan zien we een kleine afname ten opzichte van 2014 (22,8 kilometer).

Voor de Groningse gemeenten zien we op basis van de CBS cijfers een veel sterkere dalende trend in de woon-werkafstand tussen 2014 en 2017. Waar in 2014 alle gemeenten in Groningen nog boven het landelijk gemiddelde voor woon-werk afstand lagen, zien we dat er in 2017 twee gemeenten onder het landelijk gemiddelde liggen. Hierbij gaat het om de (voormalige) gemeenten Bedum en Haren.

Grootste daling voor gemeente Groningen

De gemeente die de grootste daling in de afstand tussen wonen en werken laat zien is de gemeente Groningen. In 2014 bedroeg de gemiddelde afstand voor inwoners van de gemeente Groningen nog 28 kilometer, in 2017 is dit nog slechts 22,7 kilometer. Dit is een afname van 5,3 kilometer. Ook in de gemeenten Bedum, Leek, Appingedam en Ten Boer zien we een daling van ten minste 4 kilometer ten opzichte van een paar jaar geleden.

Kleine toename woon-werkafstand Zuid-Drentse gemeenten

Voor vrijwel alle gemeenten in Groningen en Drenthe geldt een afname in het aantal afgelegde kilometers. In het zuiden van Drenthe zien we een ander beeld. De gemeenten Hoogeveen, Coevorden, De Wolden en Meppel laten namelijk een toename van de woon-werkafstand zien tussen de 0,8 en 2,5 kilometer.

Aantrekkende werkgelegenheid als verklaring?

Een mogelijke verklaring voor de afname van de woon-werkafstand in de provincie Groningen is de toegenomen werkgelegenheid in de provincie. Het aantal banen is tussen 2014 en 2017 met ongeveer 17.000 plaatsen gestegen, waarvan het grootste deel in de gemeente Groningen (ongeveer 14.000).  Hierdoor hoeven mensen minder vaak grote afstanden af te leggen richting bijvoorbeeld het westen van het land. De toename van de woon-werkafstand in Zuid-Drenthe valt mogelijk te verklaren door een afname van het aantal banen in Hoogeveen en Meppel tussen 2014 en 2017.

Groningers inderdaad meer tevreden over aanbod van werk

De aantrekkende werkgelegenheid zien we ook terug in hoe Groningers het aanbod van het werk ervaren. Uit ons eigen leefbaarheidsonderzoek blijkt dat de tevredenheid met het aanbod van werk tussen 2016 en 2018 is toegenomen, dit geldt ook voor de krimpregio’s. De helft van de Groningers is binnen een half uur reizen op de werkplek.

Ervaren leefbaarheid in Groningen en Drenthe

Leefbaarheid gaat over alles wat te maken heeft met aangenaam wonen, werken en leven van inwoners in de eigen omgeving. In april 2020 worden de burgerpanels van Groningen, Drenthe en Friesland weer bevraagd over de leefbaarheid in eigen dorp of wijk. Dit is al eerder gebeurd in 2016 en 2018. Toen gaven ruim 5.000 Noordelijke panelleden hun mening. De eerste uitkomsten van dit periodieke onderzoek in 2020 verwachten we voor de zomer.

Lees hier meer over de leefbaarheidsmonitor.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers