Publicaties

Filter
Rapport Regionale verschillen geduid: Exploratief onderzoek naar hoog voorzieningengebruik in het sociale domein, 2017

Rapport Regionale verschillen geduid: Exploratief onderzoek naar hoog voorzieningengebruik in het sociale domein, 2017

Feitenblad Sterfte aan kanker en hart- en vaatziekten hoog 2016

Feitenblad Sterfte aan kanker en hart- en vaatziekten hoog 2016

Feitenblad Samen beslissen in de spreekkamer 2016

Feitenblad Samen beslissen in de spreekkamer 2016

Feitenblad Huisartsenzorg in de provincie Groningen 2016

Feitenblad Huisartsenzorg in de provincie Groningen 2016

Feitenblad Zorgvoorzieningen en hulp in de wijk 2016

Feitenblad Zorgvoorzieningen en hulp in de wijk 2016

Rapport Versnellingsessies Cliëntvraag Inloop GGZ 2016

Rapport Versnellingsessies Cliëntvraag Inloop GGZ 2016

Feitenblad Einde aan daling van aantal allerjongsten in zicht 2016

Feitenblad Einde aan daling van aantal allerjongsten in zicht 2016

Feitenblad Gebruik jeugdhulp in Groningen: 2016 vergeleken met 2015

Feitenblad Gebruik jeugdhulp in Groningen: 2016 vergeleken met 2015

Feitenblad Jeugdgezondheid 2016

Feitenblad Jeugdgezondheid 2016

Feitenblad Leegstand provincie Groningen 2016

Feitenblad Leegstand provincie Groningen 2016

Feitenblad Lage inkomens 2016

Feitenblad Lage inkomens 2016

Feitenblad Toename schoolverzuim in Groningen 2016

Feitenblad Toename schoolverzuim in Groningen 2016

Feitenblad Huishoudens in Groningen worden steeds kleiner 2016

Feitenblad Huishoudens in Groningen worden steeds kleiner 2016

Feitenblad Toename werkzoekende jongeren 2016

Feitenblad Toename werkzoekende jongeren 2016

Feitenblad Gebruik jeugdhulp 2016 iets gedaald ten opzichte van 2015

Feitenblad Gebruik jeugdhulp 2016 iets gedaald ten opzichte van 2015

Feitenblad Huishoudens in Groningen en bevolkingskrimp 2016

Feitenblad Huishoudens in Groningen en bevolkingskrimp 2016

Feitenblad Groei en krimp van de Groningse bevolking 2016

Feitenblad Groei en krimp van de Groningse bevolking 2016

Feitenblad Geen natuurlijke bevolkingsgroei in Groningen 2016

Feitenblad Geen natuurlijke bevolkingsgroei in Groningen 2016

Feitenblad Wmo: Zorgvoorzieningen en hulp in de wijk 2016

Feitenblad Wmo: Zorgvoorzieningen en hulp in de wijk 2016

Rapport Woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsgebied Groningen 2016

Rapport Woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsgebied Groningen 2016

Rapport Wonen en leven met aardbevingen 2016

Rapport Wonen en leven met aardbevingen 2016