Publicaties

Filter
Onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ Ouderenzorg in Groningen

Onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ Ouderenzorg in Groningen

Magazine ‘Ouderen en Mantelzorgers’

Magazine ‘Ouderen en Mantelzorgers’

Rapport Burgerinitiatieven Zorg & Ondersteuning 2017

Rapport Burgerinitiatieven Zorg & Ondersteuning 2017

Feitenblad De transformatie, stand van zaken in de provincie Groningen 2017

Feitenblad De transformatie, stand van zaken in de provincie Groningen 2017

Rapport Regionale verschillen geduid: Exploratief onderzoek naar hoog voorzieningengebruik in het sociale domein, 2017

Rapport Regionale verschillen geduid: Exploratief onderzoek naar hoog voorzieningengebruik in het sociale domein, 2017

Rapport Provinciale Analyse CEO Wmo 2017

Rapport Provinciale Analyse CEO Wmo 2017

Feitenblad Wmo: Cliëntervaring Wmo 2017

Feitenblad Wmo: Cliëntervaring Wmo 2017

Feitenblad Sterfte aan kanker en hart- en vaatziekten hoog 2016

Feitenblad Sterfte aan kanker en hart- en vaatziekten hoog 2016

Feitenblad Participeren in vrijwilligerswerk niet eenvoudig voor kwetsbare groepen 2015

Feitenblad Participeren in vrijwilligerswerk niet eenvoudig voor kwetsbare groepen 2015

Feitenblad Eenzaamheid vooral onder oudere mannen groot 2015

Feitenblad Eenzaamheid vooral onder oudere mannen groot 2015

Feitenblad Herininrichting van het zorglandschap van de langdurige zorg. Opvattingen van de Groningse bevolking 2014

Feitenblad Herininrichting van het zorglandschap van de langdurige zorg. Opvattingen van de Groningse bevolking 2014

Feitenblad Herininrichting van het zorglandschap van de langdurige zorg, het beleid 2014

Feitenblad Herininrichting van het zorglandschap van de langdurige zorg, het beleid 2014

Feitenblad Huisartsenzorg in de provincie Groningen 2016

Feitenblad Huisartsenzorg in de provincie Groningen 2016

Feitenblad Bereikbaarheid en beschikbaarheid van huisartsenzorg 2014

Feitenblad Bereikbaarheid en beschikbaarheid van huisartsenzorg 2014

Feitenblad Zorgvoorzieningen en hulp in de wijk 2016

Feitenblad Zorgvoorzieningen en hulp in de wijk 2016

Rapport Versnellingsessies Cliëntvraag Inloop GGZ 2016

Rapport Versnellingsessies Cliëntvraag Inloop GGZ 2016

Feitenblad Zorgmonitor Bereikbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid 2017

Feitenblad Zorgmonitor Bereikbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid 2017

Feitenblad Verbeterpunten in de kwaliteit van zorg 2015

Feitenblad Verbeterpunten in de kwaliteit van zorg 2015

Feitenblad Mantelzorg: Beeld van de Groninger mantelzorger 2015

Feitenblad Mantelzorg: Beeld van de Groninger mantelzorger 2015

Feitenblad Mantelzorg: Belasting en voldoening bij mantelzorg 2015

Feitenblad Mantelzorg: Belasting en voldoening bij mantelzorg 2015

Feitenblad Mantelzorg: Mantelzorg en gemeentelijk beleid 2015

Feitenblad Mantelzorg: Mantelzorg en gemeentelijk beleid 2015