Publicaties

Filter
Feitenblad Vitaal oud worden en de rol van buurt & professionals, 2019

Feitenblad Vitaal oud worden en de rol van buurt & professionals, 2019

Top 5 opgaven in het sociale domein in Groningen

Top 5 opgaven in het sociale domein in Groningen

Onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ Ouderenzorg in Groningen

Onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ Ouderenzorg in Groningen

Magazine ‘Ouderen en Mantelzorgers’

Magazine ‘Ouderen en Mantelzorgers’

Feitenblad Vrijwilligerswerk in provincie Groningen stabiel 2017

Feitenblad Vrijwilligerswerk in provincie Groningen stabiel 2017

Feitenblad Sociale contacten 2017

Feitenblad Sociale contacten 2017

Samenvatting Provincie Groningen investeert in leefbaarheid 2017

Samenvatting Provincie Groningen investeert in leefbaarheid 2017

Rapport Burgerinitiatieven Zorg & Ondersteuning 2017

Rapport Burgerinitiatieven Zorg & Ondersteuning 2017

Feitenblad De transformatie, stand van zaken in de provincie Groningen 2017

Feitenblad De transformatie, stand van zaken in de provincie Groningen 2017

Rapport Op naar Het Hogeland 2017

Rapport Op naar Het Hogeland 2017

Paneluitvraag Participatiemonitor – Vrijwilligerswerk 2017

Paneluitvraag Participatiemonitor – Vrijwilligerswerk 2017

Rapport Provinciale Analyse CEO Wmo 2017

Rapport Provinciale Analyse CEO Wmo 2017

Feitenblad Wmo: Cliëntervaring Wmo 2017

Feitenblad Wmo: Cliëntervaring Wmo 2017

Feitenblad Zorgmonitor Bereikbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid 2017

Feitenblad Zorgmonitor Bereikbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid 2017

Rapport Regionale verschillen geduid: Exploratief onderzoek naar hoog voorzieningengebruik in het sociale domein, 2017

Rapport Regionale verschillen geduid: Exploratief onderzoek naar hoog voorzieningengebruik in het sociale domein, 2017

Feitenblad Sterfte aan kanker en hart- en vaatziekten hoog 2016

Feitenblad Sterfte aan kanker en hart- en vaatziekten hoog 2016

Feitenblad Samen beslissen in de spreekkamer 2016

Feitenblad Samen beslissen in de spreekkamer 2016

Feitenblad Huisartsenzorg in de provincie Groningen 2016

Feitenblad Huisartsenzorg in de provincie Groningen 2016

Feitenblad Zorgvoorzieningen en hulp in de wijk 2016

Feitenblad Zorgvoorzieningen en hulp in de wijk 2016

Rapport Versnellingsessies Cliëntvraag Inloop GGZ 2016

Rapport Versnellingsessies Cliëntvraag Inloop GGZ 2016

Feitenblad Wmo: Zorgvoorzieningen en hulp in de wijk 2016

Feitenblad Wmo: Zorgvoorzieningen en hulp in de wijk 2016