De overheid heeft een verantwoordelijkheid op het gebied van mobiliteit en vervoer. Op een aantal
thema’s is het Groninger Panel gevraagd hoe tevreden ze zijn over het functioneren van de
gemeente. Het gaat dan over de gemeentelijke aanpak gericht op verkeersveiligheid , openbaar
vervoer en overlast.

Paneluitvraag Mobiliteit – Oordeel gemeentelijke inzet op mobiliteit 2014