Participatie en vertrouwen in de democratie

Terug

Participatie en vertrouwen in de democratie

Geschreven op 20 september 2022

“Groningers zijn over het algemeen kritisch over de politiek. Veel Groningers vinden dat politieke leiders zich meer zouden moeten richten op het verbinden van de samenleving, 82% is het hier (helemaal) mee eens. ”

De afgelopen jaren zijn de inwoners van de provincie Groningen via het Groninger Panel gevraagd naar hun ervaringen en meningen over vertrouwen in instituties en de politiek, tevredenheid met gemeentelijk beleid, de mate van invloed op inrichting eigen woonomgeving en de inspraak van inwoners op het beleid en planvorming van de gemeente. Voelen inwoners zich vertegenwoordigd door de politiek? Hoe zit het met de betrokkenheid van inwoners bij plannen van de gemeente? En hoe denken jongeren hierover?

Provincie Groningen vroeg Sociaal Planbureau Groningen gegevens over participatie en vertrouwen in de democratie te verzamelen uit de bestaande data waarover de provincie al beschikt. Daar blijkt al een schat aan informatie aanwezig te zijn.

Feitenbladen

Die informatie over participatie en vertrouwen in de democratie is bijeengebracht in:

Expeditie Participatie

De bijgevoegde feitenbladen zijn ook online te vinden: expeditieparticipatie.nl/beleidsdocumenten.

Onder de titel Expeditie Participatie werd dit jaar gestart met een zoektocht hoe we van Groningen de beste democratie ter wereld kunnen maken. Hoe komen we daar? Wat zijn ideeën, goede voorbeelden en wat vinden we eigenlijk van die ambitie? En hoe kan je zelf bijdragen aan het beleid?

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Marije Kooistra

data-analist/onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Saskia Duursma

adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers