Onderzoeksverantwoording Groninger Panel versie 1.3 juli 2019