Groninger ouderenzorg onvoldoende voorbereid op de toekomst

4 maart 2019

De zorg en ondersteuning voor ouderen in Nederland is van een hoog niveau. Maar het is de vraag of dat in 2040 nog zo zal zijn. In de provincie Groningen wonen dan twee keer zoveel 80+’ers als nu. Sociaal Planbureau Groningen stelt dat de ouderenzorg veel efficiënter georganiseerd moet worden. Dit wordt onderbouwd in het onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten in de Groninger Ouderenzorg’ en de uitgave ‘Verhalen van ouderen en mantelzorgers’, die op 4 maart jl. is aangeboden aan Eelco Eikenaar, gedeputeerde van Groningen. Sociaal Planbureau Groningen sprak hiervoor met meer dan 100 ouderen, mantelzorgers, zorgprofessionals, bestuurders en andere deskundigen.

Belangrijkste opgaven in de hele keten:

  • Organiseer de zorg veel eenvoudiger en efficiënter.
  • Pak de arbeidstekorten aan, inclusief tekorten aan geriatrische kennis.
  • Ontwikkel een ketenbreed patiëntendossier.
  • Stel welbevinden en zingeving (nog meer) centraal en versterk het welzijnsaanbod.
  • Zet meer in op persoonlijke communicatie met ouderen en mantelzorgers.

Onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ Ouderenzorg in Groningen

Download hieronder het volledige onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ Ouderenzorg in Groningen. Hierin belicht Sociaal Planbureau Groningen knelpunten en opgaven in de hele zorgketen, van preventie tot langdurige zorg.

Uitgave ‘Ouderen en Mantelzorgers’

In de uitgave ‘Ouderen en Mantelzorgers’ vertellen  ouderen en mantelzorgers zelf over wat ze vinden van de zorg en ondersteuning die ze krijgen.

Persoonlijke toelichting

Wil je meer achtergrondinformatie over de Groninger ouderenzorg? Graag licht Marian Feitsma de rapporten persoonlijk toe.