Oprichting jeugdpanel Groningen

Terug

Oprichting jeugdpanel Groningen

Geschreven op 19 juli 2022

“Wat vinden jongeren belangrijk en hoe staan zij tegenover maatschappelijke vraagstukken? Het doel hiervan is om jongeren te laten meepraten en meedenken over thema’s die spelen in de provincie Groningen.”

In de provincie Groningen werken we aan het opzetten van een jeugdpanel. Naast het Groninger Panel voor volwassenen willen we graag weten wat er speelt onder jongeren. Wat vinden Groninger jongeren belangrijk en hoe staan zij tegenover maatschappelijke vraagstukken? Het doel hiervan is om jongeren te laten meepraten en meedenken over thema’s die spelen in de provincie Groningen. Begin dit jaar is de eerste vragenlijst uitgezet naar het panel. 

Input voor beleidsontwikkeling

Het jeugdpanel bestaat uit leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in de provincie Groningen, van verschillende leeftijden en verschillende schoolniveaus. Na de zomervakantie nemen nog meer scholen in het jeugdpanel deel. De leerlingen van de deelnemende scholen vullen meerdere keren per jaar vragenlijsten in, om zo hun mening te geven over thema’s die spelen in de provincie Groningen. Vervolgens worden de uitkomsten besproken in een aantal klassen, om duidelijker te maken wat de cijfers betekenen. Als het thema zich er voor leent nodigen we een beleidsmedewerker van de gemeente, of van een instelling of organisatie uit om met de leerlingen in gesprek te gaan, zodat de input ook meegenomen kan worden in de beleidsontwikkeling.

Vergelijk jongeren en ouders

De eerste vragenlijst die afgelopen schooljaar is uitgezet ging over het thema welzijn en verzuim. Na het uitzetten van de vragenlijst is er in één klas een verdiepend gesprek gevoerd met leerlingen, om zo de gegeven antwoorden nog beter te begrijpen. Deze eerste vragenlijst is ook onder ouders in het Groninger Panel verspreid. Op deze manier kunnen wij voor dit thema vergelijken hoe jongeren en volwassenen denken over dit thema. Komen de antwoorden overeen? Of zijn er duidelijke verschillen waarneembaar? We geven graag een korte impressie van de resultaten van het eerste jeugdpanel onderzoek.

Stress en prestatiedruk

Over het algemeen lopen de opvattingen over stress en prestatiedruk bij volwassenen en leerlingen licht uiteen. De volwassenen uit het Groninger Panel zijn hierin enigszins optimistischer dan de leerlingen. De leerlingen geven vaker aan stress en prestatiedruk te ervaren dan door de volwassenen wordt ingeschat. De redenen die volwassenen en jongeren aangeven voor de stress komen wel overeen. Hier wordt het goed willen presteren op school vaak genoemd. Jongeren leggen zichzelf druk op om goed te presteren, maar vergelijken zichzelf ook met vrienden en voelen de druk vanuit docenten om goed te presteren. Daarnaast speelt de druk om erbij te horen een grote rol en om zowel vrienden, school en werk met elkaar te combineren.

In de vragenlijst werden ouders en jongeren ook gevraagd of ze weten waar ze terecht kunnen als er iets aan de hand is op school. Ouders werd dan bijvoorbeeld gevraagd of zij kunnen inschatten of hun kind weet waar hij of zij terecht kan op school. Van de ouders gaf 87% aan dit te weten. Leerlingen geven vergelijkbare antwoorden. Na in gesprek te zijn geweest met leerlingen laten zij weten dat bijna iedereen wel weet bij wie hij of zij terecht kan op school, toch geven sommige leerlingen ook aan niet alle problemen op school te willen bespreken.

Problemen op school

De ouders en jongeren zijn ook gevraagd hoe er omgegaan wordt met problemen op school. Meer dan de helft van de volwassenen geeft aan dat zij geïnformeerd worden door school als er iets met hun kind aan de hand is. In verdiepende gesprekken met de leerlingen blijkt dat zij het waarderen dat school contact opneemt met de ouders, ook als dit niet vooraf is gevraagd aan de leerling zelf. Ouders denken vaak mee over de oplossing van problemen, jongeren vinden het zelf soms lastiger om aan te geven wat de oplossing voor een probleem is.

Het jeugdpanel is nog in ontwikkeling, de eerste vragenlijst is onder een beperkte groep leerlingen uitgezet. Na de zomervakantie starten meer scholen in het jeugdpanel. De scholen bevinden zich in verschillende gemeenten in de provincie Groningen en variëren in leeftijd en opleidingsniveau. Op deze manier krijgen we een goed beeld van wat er leeft onder de Groningse jongeren.

Werk jij op een school in de provincie Groningen en ben je geïnteresseerd in deelname aan het jeugdpanel met jouw leerlingen? Neem dan contact op met Hermien Maarsingh.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers