Verbinding in Vrijwilligerswerk // Steunpunt Vrijwilligerswerk Stichting Torion

Terug

Verbinding in Vrijwilligerswerk // Steunpunt Vrijwilligerswerk Stichting Torion

Geschreven op 16 januari 2018


“Een netwerkanalyse bestaat uit een kaart met clusters van organisaties, verbindingen tussen organisaties (richting contacten), inzicht in intensiteit van de relaties en doel van de relaties.

Aanleiding

Vrijwilligerswerk krijgt een steeds grotere rol in de huidige participatiesamenleving. In Haren is stichting Torion een belangrijke vraagbaak voor de lokale vrijwilligersorganisaties. Inmiddels heeft stichting Torion contact met 60 vrijwilligersorganisaties in de regio Haren, waaraan ze ondersteuning aanbieden.

Op dit moment zijn er veel vrijwilligersorganisaties actief, maar worden de verbindingen tussen organisaties niet (actief) gelegd. Vanuit Torion horen de medewerkers geluiden van deze organisaties dat ze meer contact willen. De vraag ontstaat daardoor hoe het netwerk van vrijwilligersorganisaties in de regio Haren is opgebouwd en hoe de vrijwilligersorganisaties aankijken tegen eventuele met andere vrijwilligersorganisaties. Aan Sociaal Planbureau Groningen is gevraagd om het netwerk van vrijwilligersorganisaties in kaart te brengen en de behoefte aan samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties te onderzoeken.

Aanpak

Eerst is een clusteranalyse gedaan van de vrijwilligersorganisaties die lid zijn van het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Stichting Torion. Daarna is,  in samenwerking met de opdrachtgever, een enquête opgesteld die is verspreid onder de leden van vrijwilligersorganisaties die lid zijn  van stichting Torion. Deze enquête is digitaal verspreid. Op basis van de resultaten van de enquête is een netwerkanalyse gemaakt. Een netwerkanalyse bestaat uit een kaart met clusters van organisaties, verbindingen tussen organisaties (richting contacten), inzicht in intensiteit van de relaties en doel van de relaties.

Inzicht

Stichting Torion krijgt inzicht in het netwerk van vrijwilligersorganisaties. De netwerk analyse geeft antwoord op vragen als:

  • Welke contacten hebben vrijwilligersorganisaties onderling en wat is het doel en de intensiteit van deze contacten?;
  • Hoe is het netwerk van vrijwilligersorganisaties in de regio Haren opgebouwd?

Daarnaast zal inzichtelijk worden wat de behoeften zijn in samenwerking onder vrijwilligersorganisaties in de gemeente Haren.

Resultaat

Een netwerkanalyse onder circa 60 organisaties in de regio Haren, met daarnaast een overzicht van doelen van de organisaties, bestaande contacten tussen organisaties en de behoefte aan samenwerking tussen organisaties.

Meer informatie

06 526 893 57
m.feitsma@sociaalplanbureaugroningen.nl

Delen via social media