Monitor Sociaal Werk De Schans

Terug

Monitor Sociaal Werk De Schans

Geschreven op 25 mei 2022


Aanleiding

Sociaal Werk De Schans voert het sociaal werk uit in de gemeente Westerkwartier. Onderdeel van de opdracht is de monitoring van de ontwikkelingen in het gebied, de activiteiten van Sociaal Werk De Schans en (waar mogelijk) de impact van de inzet van Sociaal Werk De Schans. Sociaal Planbureau Groningen voert als onderaannemer van de Tintengroep het onderdeel Onderzoek Basisondersteuning Westerkwartier uit.

Uitdaging

De gemeente heeft in haar opdracht aan Sociaal Werk De Schans verschillende leer-, prestatie- en preventiedoelen benoemd. De verschillende doelen die de gemeente heeft benoemd zijn te clusteren in thema’s. Elk jaar wordt gezamenlijk door Sociaal Werk de Schans, de gemeente en het Sociaal Planbureau Groningen gekeken welke thema’s op dat moment de focus van het onderzoek zouden moeten hebben. Gedurende de looptijd van de onderzoeksopdracht worden uiteindelijk alle thema’s en daarmee alle doelen uit de opdracht van de gemeente behandeld.

Aanpak

Om inzicht te kunnen bieden in de impact van Sociaal Werk De Schans in het Westerkwartier is het belangrijk om te kijken welke activiteiten er worden gedaan en welke theoretische basis daarvoor is, op welke manier de activiteiten worden gedaan en of ze aansluiten bij de voorkeuren en waardes van de inwoners.

De vraag die voorligt, is: Wat is de impact van de inzet van Sociaal Werk De Schans op de thema’s die de gemeente in de opdracht benoemt?

 

 1. De monitor is gestart met een nulmeting, in de vorm van de startfoto. Deze bood input voor de prioritering van de onderzoeken.
 2. Sociaal Werk De Schans opereert vanuit het gedachtengoed Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid is echter geen meetinstrument en kan/mag als zodanig niet worden gebruikt. Op het moment dat het onderzoek van start ging, was er nog geen blauwdruk beschikbaar voor het meten van ontwikkeling bij cliënten wanneer gewerkt wordt met Positieve Gezondheid. Sociaal Werk De Schans heeft samen met het Sociaal Planbureau Groningen onderzocht op welke verantwoorde manier de ontwikkeling van cliënten toch te volgen en te meten is.
 3. Om te kunnen achterhalen wat de impact is van Sociaal Werk De Schans is het belangrijk de relatie tussen de doelen van de gemeente en de activiteiten van Sociaal Werk De Schans scherp te krijgen. Om de relatie tussen de doelen, de activiteiten van Sociaal Werk De Schans en de samenwerking met andere partners overzichtelijk te maken, is in 2020 een Doelen Inspanningen Netwerk (DIN) vormgegeven. Het Sociaal Planbureau Groningen heeft samen met Sociaal Werk De Schans en de gemeente de DIN vormgegeven.

Resultaten

De impact van Sociaal Werk De Schans is samengesteld uit vier componenten:

 1. De eerste component betreft het de effecten van de individuele trajecten. De keuze voor deze indicatoren is gebaseerd op eerdere onderzoeken rondom jeugd- en opvoedhulp.
 2. De tweede component betreft de impact van de collectieve trajecten. De keuze van de indicatoren is gebaseerd op de impactmeting van de collectieve activiteiten.
 3. De derde component betreft de werkwijze van Sociaal Werk De Schans. De manier waarop Sociaal Werk De Schans haar werkwijze vormgeeft en het feit dat deze bestaat uit een aantal erkende en onderbouwde elementen, heeft invloed op de impact van Sociaal Werk De Schans in Westerkwartier.
 4. De vierde component betreft de resultaten van de samenwerking binnen het netwerk. Sociaal Werk De Schans werkt samen met partners in het veld, verbindt partners en zet expertise in. Dit vormt daarmee eveneens deel van de impact.

Op de vraag op welke manier sociaal werk het verschil in kan maken, geeft recent onderzoek naar de impact van sociaal werk in Nederland antwoord dat het aan de ene kant gaat om een aantal inhoudelijke programmadelen die verschil maken. Aan de andere zijde is het de sociaal werker zelf, die met een set competenties verschil maakt. De expertise van een professional bepaalt dus voor een belangrijk deel de impact die activiteiten hebben op inwoners. Onderzoek toont ook aan dat, wanneer medewerkers kernvaardigheden van sociaal werk goed ontwikkeld hebben, dat invloed heeft op de uitkomsten van sociaal werk in gezinnen. Er zijn zelfs onderzoeken die laten zien dat het veel belangrijker is ‘wie’ een bepaalde methode hanteert, dan ‘wat’ die methode is .

De eerste monitor (over 2020)  is begin maart 2021 aan de gemeente gepresenteerd. De monitor zoomde in op drie thema’s waar voor 2020 de focus op lag.  De thema’s waren armoede, gezonde leefstijl en laaggeletterdheid.
De resultaten van monitor 2020 laten zien dat Sociaal Werk De Schans een belangrijke bijdrage levert aan (de prestatiedoelen):

– het terugdringen van (kinder-)armoede
– een gezonde leefstijl en lichamelijke gezondheid van inwoners in Westerkwartier, en
– het terugdringen van (digitale) laaggeletterdheid

Lees hier de volledige rapportage

De thema’s voor 2021 zijn:

 • Jeugd
 • Vrijwilligers
 • Mantelzorgers
 • Statushouders

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Erik Meij

onderzoeker

 • Mail

Jessy Snip

Onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers