Inventarisatie Bewonersinitiatieven zorg & ondersteuning // provincie Groningen

Terug

Inventarisatie Bewonersinitiatieven zorg & ondersteuning // provincie Groningen

Geschreven op 16 januari 2018


Aanleiding

In juni 2016 is in de Provinciale Staten van Groningen een motie aangenomen over de ondersteuning van zorginitiatieven. Met deze motie kreeg het College van GS de opdracht ‘in beeld te brengen welke mogelijkheden en onmogelijkheden de provincie via haar eigen (revolverende) fondsen en regelingen (zoals achtergestelde leningen) en programma’s heeft om initiatieven op het gebied van zorg te ondersteunen. En hoe optimaal gebruik kan worden gemaakt van koppelkansen (zoals bij de aanpak in het kader van de mijnbouwschade).’

Voor de uitvoering van deze motie wilde de provincie onder meer in beeld hebben welke knelpunten de zorginitiatieven ervaren en wat de ondersteuningsbehoeften van de zorginitiatieven zijn.

Aanpak

Via de Ideeënbank, navraag bij gemeenten en in ons netwerk hebben we de contactgegevens van nieuwe zorginitiatieven ‘waarbij gewone inwoners aan het roer staan’ achterhaald. Met een schriftelijke vragenlijst en diepte-interviews hebben we vervolgens informatie verzameld over de activiteiten, succesfactoren, belemmeringen en ondersteuningsbehoeften van de initiatieven.

Inzicht

Er zijn grote verschillen tussen de vijftig initiatieven die we begin 2017 vonden, maar we konden drie categorieën onderscheiden. Bij de eerste twee staan het organiseren van onderlinge ontmoeting of informele hulp centraal; bij de derde categorie wordt ingezet op vernieuwing of gedeeltelijke vervanging van de reguliere formele zorg.

Als belangrijke aandachtspunten kwamen onder meer naar voren:

  • De afstemming met reguliere zorgaanbieders;
  • Het creëren en behouden van lokaal draagvlak;
  • Het realiseren van voldoende en structurele financiering.

Het onderzoek en de uitkomsten zijn na te lezen in het rapport Burgerinitiatieven Zorg & Ondersteuning in de provincie Groningen (2017).

Resultaat

In het rapport staan aanbevelingen voor overheden (provincie en gemeenten) en de nieuwe zorginitiatieven zelf. Zijdelings worden hierin ook andere betrokkenen (zorgaanbieders, verzekeraars, corporaties) aangesproken. De provincie heeft via het Addendum Zorg extra mogelijkheden om nieuwe zorginitiatieven te ondersteunen.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers