Groninger Panel over nieuw schadeprotocol // NCG

Terug

Groninger Panel over nieuw schadeprotocol // NCG

Geschreven op 2 januari 2018


Aanleiding

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werkt momenteel, in afstemming met bestuurlijke en maatschappelijke stuurgroepen zoals het Rijk, de provincie Groningen, gemeenten, de Groninger Bodem Beweging (GGB) en het Gasberaad, aan een nieuwe schadeprotocol. Dit protocol gaat naar verwachting in op 1 juli 2017. De NCG wil graag achterhalen welk aspecten inwoners van de provincie Groningen belangrijk achten voor het nieuwe schadeprotocol.

Aanpak

Om in korte tijd een goed beeld te krijgen van de meningen van Groningers over dit gevoelige onderwerp, is het Groninger Panel bevraagd. In mei 2017 kregen alle ruim 4.700 leden van het Groninger Panel een korte vragenlijst voorgelegd over de Groningse aardbevingen en het nieuwe schadeprotocol. In totaal hebben 2.471 respondenten (53%) de vragenlijst ingevuld.

Inzicht

Dit onderzoek laat zien welke aspecten inwoners van de provincie Groningen belangrijk achten voor het nieuwe schadeprotocol. Op basis van de uitkomsten zijn er een aantal concrete punten die aandacht verdienen.

Resultaat

Het Sociaal Planbureau heeft de uitkomsten gedeeld met de Nationaal Coördinator Groningen. In het rapport zijn op basis van de uitkomsten ook enkele aanbevelingen gedaan die wij de Nationaal Coördinator Groningen meegeven bij het vormgeven van het nieuwe protocol.

>> Rapport Groninger Panel over nieuw schadeprotocol 2017

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers