Tweede Monitor Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020

Terug

Tweede Monitor Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020

Geschreven op 24 januari 2019


Via het Programma Leefbaarheid 2016-2020 zet de provincie Groningen zich in voor een vitale provincie. Sinds 2016 heeft zij (tot medio 2018) 197 initiatieven ondersteund die de leefbaarheid in dorpen en wijken een impuls geven. In totaal is bijna 24 miljoen euro toegekend, via drie verschillende subsidietrajecten: het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid, de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden en het Addendum Zorg.

Sociaal Planbureau Groningen heeft de voortgang en effecten bij de drie subsidietrajecten onderzocht. De resultaten zijn gebundeld op onderstaande digitale kaart. Op deze kaart zijn per gemeente alle gesubsidieerde projecten weergegeven. Van deze projecten zijn er 38 nader onderzocht (aangegeven met ►). Met een muisklik is over deze projecten meer informatie te vinden: een korte tekst, een pdf met meer informatie (35 projecten), een filmpje (12 projecten) of de resultaten van een vragenlijst onder bewoners (8 projecten).

Samenvatting van het onderzoek                     Onderzoeksverantwoording

Let op: de pagina bevat veel informatie. Het kan daarom even duren voordat hij volledig is geladen. 

Met het Programma Leefbaarheid 2016-2020 zet de provincie Groningen zich in voor een vitale provincie. Sinds 2016 heeft zij (tot medio 2018) 196 initiatieven ondersteund die de leefbaarheid in dorpen en wijken een impuls geven. In totaal is bijna 24 miljoen euro toegekend, via verschillende subsidieregelingen: het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid, waaronder ook het Addendum Zorg valt, en de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden.

Sociaal Planbureau Groningen heeft de voortgang en effecten van de regelingen onderzocht. In 2017 leverde dit een eerste monitor op, over projecten die tussen oktober 2016 en februari 2017 zijn gesubsidieerd. Dit is de tweede monitor, gericht op de projecten die tot medio 2018 een subsidie hebben ontvangen.

Van anonieme enquête naar persoonlijk in beeld

Er zijn drie verschillende onderzoeksmethoden gebruikt:

 1. Een enquête onder leden van het Groninger Panel die wonen in of rondom 8 projecten uit de gebieds- en locatiegerichte aanpak
 2. Telefonische interviews met initiatiefnemers van 32 projecten
 3. Onderzoek op locatie bij 12 projecten, resulterend in even zoveel korte documentaires

De resultaten zijn gebundeld op onderstaande digitale kaart. Hoe werkt deze:

 • Kies een gemeente en eventueel een type subsidieregeling
 • De titels van de gefinancierde projecten komen per gemeente rechts in beeld
 • Met een muisklik op één van de projecten verschijnt meer informatie. Die bestaat uit:
  – een korte beschrijving voor alle projecten
  – de onderzochte projecten (aangegeven met het teken ►) bevatten naast deze beschrijving: een pdf met meer informatie (35 projecten), een korte documentaire (12 projecten) of resultaten van een enquête onder bewoners (8 projecten).

Meer informatie over de monitor staat in:
  de samenvatting
  het overzicht van alle projecten
►  de onderzoeksverantwoording

Onderzoek op locatie

Bij 12 projecten is onderzoek op locatie gedaan wat resulteert in een korte documentaire per project. Voor de korte documentaires zijn interviews gehouden met betrokkenen. Dit zijn bijvoorbeeld initiatiefnemers, gemeentebestuurders, vrijwilligers, omwonenden, (toekomstige) gebruikers of samenwerkingspartners. Er wordt een uitleg gegeven wat het project inhoudt en wat, volgens de geïnterviewden, het project betekent of gaat betekenen voor de omgeving.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Heike Delfmann

onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn

Femke de Haan

onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn
 • Twitter

Hermien Maarsingh

adviseur

 • Mail
 • LinkedIn
 • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers