Onderzoek van Gronings Perspectief naar psychosociale gevolgen gaswinning in Groningen

Terug

Onderzoek van Gronings Perspectief naar psychosociale gevolgen gaswinning in Groningen

Geschreven op 3 april 2020


“Welke factoren beïnvloeden het verloop in het aantal schademeldingen? En wat zijn redenen voor mensen om schade wel of niet te melden?

Sociaal Planbureau Groningen werkt samen met Gronings Perspectief in onderzoek naar de psychosociale gevolgen van de gaswinning in Groningen. In 2020 ontvangt het Groninger Panel hiervoor tweemaal een vragenlijst: de eerste vragenlijst begin maart, de tweede in het najaar. Het aantal vragenlijsten over de gevolgen van de gaswinning is daarmee lager dan voorgaande jaren. Dat betekent niet dat het onderzoek op een lager pitje staat: naast het uitsturen van de twee vragenlijsten verzamelen de onderzoekers dit jaar informatie door het afnemen van interviews met bewoners en betrokkenen. Gezien de maatregelen rond corona worden deze interviews zo veel mogelijk online afgenomen en zo nodig uitgesteld. In de interviews wordt onder meer aandacht besteed aan de impact van de versterkingsoperatie op dorpen en buurten.

Publicaties

De komende maanden publiceren de onderzoekers van Gronings Perspectief twee rapporten. Eind april verschijnt een rapport over het verloop in het aantal schademeldingen. Hierin rapporteren de onderzoekers de resultaten van het onderzoek dat zij uitvoeren in opdracht van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Centrale vraag in dit onderzoek: welke factoren beïnvloeden het verloop in het aantal schademeldingen? En wat zijn redenen voor mensen om schade wel of niet te melden?

Begin juli verschijnt vervolgens een rapport waarin de onderzoekers een update geven over de ontwikkelingen in gezondheid, veiligheid en vertrouwen van de Groningers in relatie tot de gevolgen van de gaswinning. Ook komt in dit rapport de situatie van ondernemers in het gaswinningsgebied aan de orde. De vragenlijst die de panelleden in maart hebben ontvangen vormt de basis voor dit rapport.

Over Gronings Perspectief

Gronings Perspectief is een samenwerking tussen Rijksuniversiteit Groningen, GGD Groningen en Sociaal Planbureau Groningen. De onderzoekers worden bijgestaan door een begeleidingscommissie met gemeenten, GGD, Groninger Bodembeweging, Groninger Gasberaad, Nationaal Coördinator Groningen, provincie Groningen, Veiligheidsregio, Vereniging Groninger Dorpen en wetenschappelijke experts.

Het team van dr. Stroebe en prof. dr. Postmes onderzoekt sinds 2016 gezondheid, veiligheidsgevoel en toekomstperspectief van inwoners van alle Groninger gemeenten, in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. Een panel Groningers vulde sindsdien al meerdere malen een vragenlijst in over veiligheid, gezondheid en toekomstperspectief.

Meer informatie en de publicaties van Gronings Perspectief is te vinden op www.groningsperspectief.nl

Meer informatie

06 525 896 14
f.dehaan@sociaalplanbureaugroningen.nl

06 835 751 01
e.vanspijker@sociaalplanbureaugroningen.nl

Delen via social media