Onderzoek onder noordelijke (beroeps-)bevolking naar Leven Lang Ontwikkelen

Terug

Onderzoek onder noordelijke (beroeps-)bevolking naar Leven Lang Ontwikkelen

Geschreven op 14 februari 2024

“Zowel kennisinstellingen als werkgevers hebben nog een forse slag te slaan op het gebied van LLO. We moeten het samen doen en ik ben ervan overtuigd dat we met de Monitor en de actieagenda een hele belangrijke stap hebben gezet.”

Hoe leren inwoners van Noord-Nederland, hoe waarderen ze dat en tegen welke obstakels lopen ze aan? Op 30 januari 2024 presenteerden de bij de Universiteit van het Noorden aangesloten kennisinstellingen een gezamenlijke actieagenda voor een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Naast de LLO actieagenda presenteerde Arjen Edzes, lector regionale arbeidsmarkt bij de Hanzehogeschool en universitair hoofddocent aan de RUG, ook de LLO Monitor Noord-Nederland.

De LLO Monitor Noord-Nederland is het resultaat van een onderzoek onder ruim 9.000 noorderlingen en 900 noordelijke werkgevers en schetst een beeld van de huidige staat van hoe we in Noord-Nederland leren en ons ontwikkelen. Het 3e hoofdstuk van de LLO Monitor Noord-Nederland beschrijft de inbreng vanuit de representatieve burgerpanels van de provinciale planbureaus: Sociaal Planbureau Groningen, Planbureau Fryslân en Trendbureau Drenthe.

Het besef is er, maar de praktijk is weerbarstig

Uit het onderzoek blijkt dat één op de drie inwoners het afgelopen jaar onderwijs of scholing volgde, maar er grote verschillen zijn tussen werkenden, gepensioneerden, inactieven, zelfstandigen en studenten. Vooral praktisch opgeleide werknemers, die juist het meest kwetsbaar zijn op de veranderende arbeidsmarkt, namen het afgelopen jaar het minst vaak deel aan een cursus of training.

Tevens blijkt dat noorderlingen (werkgevers en burgers) het belang van LLO erkennen, maar het soms lastig vinden om in praktijk te brengen. Werkgevers hebben met de huidige krapte op de arbeidsmarkt hun handen vol aan het werven van nieuw personeel. En burgers geven aan niet altijd over de financiële middelen te beschikken om scholing te volgen.

Arjen Edzes: “Zowel kennisinstellingen als werkgevers hebben nog een forse slag te slaan op het gebied van LLO. We moeten het samen doen en ik ben ervan overtuigd dat we met de Monitor en de actieagenda een hele belangrijke stap hebben gezet.”

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers