Nieuws

Filter
Zorgkosten belemmeren toegang tot zorg voor één op de zeven Groningers

Zorgkosten belemmeren toegang tot zorg voor één op de zeven Groningers

Vervoersarmoede probleem voor kwetsbare groep Groningers

Vervoersarmoede probleem voor kwetsbare groep Groningers

In provincie Groningen eenoudergezinnen en alleenstaanden vaker een laag inkomen

In provincie Groningen eenoudergezinnen en alleenstaanden vaker een laag inkomen

Groeiend aantal Groningers met dementie

Groeiend aantal Groningers met dementie

Met onderzoek meer zicht op ervaringen

Met onderzoek meer zicht op ervaringen

Bereikbaarheid en beschikbaarheid van de zorg

Bereikbaarheid en beschikbaarheid van de zorg

Sociale vitaliteit helpt inwoners en gemeenten vooruit

Sociale vitaliteit helpt inwoners en gemeenten vooruit

Vrijwilligerswerk in provincie Groningen stabiel

Vrijwilligerswerk in provincie Groningen stabiel

Langer zelfstandig wonen ouderen: contacten in de buurt belangrijk

Langer zelfstandig wonen ouderen: contacten in de buurt belangrijk

Factsheet arbeidsmarkt, zorg en welzijn 2017 (ZorgpleinNoord)

Factsheet arbeidsmarkt, zorg en welzijn 2017 (ZorgpleinNoord)

Gemeente Groningen hoogste aandeel huishoudens met langdurig laag inkomen

Gemeente Groningen hoogste aandeel huishoudens met langdurig laag inkomen

Uitvoeringsprogramma leefbaarheid Provincie Groningen

Uitvoeringsprogramma leefbaarheid Provincie Groningen

Groningers veelal tevreden over hun sociale contacten

Groningers veelal tevreden over hun sociale contacten

Nieuwe leden Adviesraad

Nieuwe leden Adviesraad

Verdiepende analyse cliëntervaringsonderzoek 2016

Verdiepende analyse cliëntervaringsonderzoek 2016

Wmo-cliënt vaak alleen in (keukentafel) gesprek met gemeente

Wmo-cliënt vaak alleen in (keukentafel) gesprek met gemeente

Planbureau monitort Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid provincie

Planbureau monitort Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid provincie

Gemeentelijke herindeling vraagt vroegtijdig om inzicht in feiten en cijfers

Gemeentelijke herindeling vraagt vroegtijdig om inzicht in feiten en cijfers

Aantal kinderen in bijstandsgezinnen opnieuw gegroeid

Aantal kinderen in bijstandsgezinnen opnieuw gegroeid

Zeker vijftig burger-zorginitiatieven in provincie Groningen

Zeker vijftig burger-zorginitiatieven in provincie Groningen

Geregistreerde jeugdcriminaliteit in Noord-Nederland fors afgenomen

Geregistreerde jeugdcriminaliteit in Noord-Nederland fors afgenomen