Nieuws

Filter
Presentaties Kennisfestival Ouderen langer vitaal & zelfstandig, 29 november 2019

Presentaties Kennisfestival Ouderen langer vitaal & zelfstandig, 29 november 2019

Langdurige lage ervaren leefbaarheid leidt tot grotere verhuiswens

Langdurige lage ervaren leefbaarheid leidt tot grotere verhuiswens

Huurders minder tevreden met onderhoudsstaat en energiezuinigheid woning

Huurders minder tevreden met onderhoudsstaat en energiezuinigheid woning

Genoegen nemen met minder – Een bewuste politieke keuze of een gebrek aan informatie?

Genoegen nemen met minder – Een bewuste politieke keuze of een gebrek aan informatie?

Kennisfestival Ouderen langer vitaal & zelfstandig 29 november 2019

Kennisfestival Ouderen langer vitaal & zelfstandig 29 november 2019

Veenkoloniën: arme ouders hebben vijf keer vaker arme kinderen

Veenkoloniën: arme ouders hebben vijf keer vaker arme kinderen

Woningeigenaren terughoudend over aardgasvrij maken eigen woning

Woningeigenaren terughoudend over aardgasvrij maken eigen woning

Kennistafel over herstel rust en vertrouwen in het aardbevingsgebied

Kennistafel over herstel rust en vertrouwen in het aardbevingsgebied

Zorgmonitor Groningen: preventief ouderenbeleid terug op gemeentelijke agenda’s

Zorgmonitor Groningen: preventief ouderenbeleid terug op gemeentelijke agenda’s

SCP: Kwaliteit van leven hoog, maar neemt niet toe ondanks economische groei

SCP: Kwaliteit van leven hoog, maar neemt niet toe ondanks economische groei

Armoedebeleid is te weinig gericht op de thuissituatie

Armoedebeleid is te weinig gericht op de thuissituatie

Beving van Westerwijtwerd had impact in de wijde omgeving

Beving van Westerwijtwerd had impact in de wijde omgeving

Doetafels willen structurele inzet op preventieve zorg en ondersteuning voor ouderen

Doetafels willen structurele inzet op preventieve zorg en ondersteuning voor ouderen

Onderzoek naar klantervaringen van mensen met een uitkering, schulden of een laag inkomen gestart

Onderzoek naar klantervaringen van mensen met een uitkering, schulden of een laag inkomen gestart

Samenhang en samenwerking in het gaswinningsgebied

Samenhang en samenwerking in het gaswinningsgebied

Voorbereidingen cliëntervaringsonderzoek Jeugd Heerenveen in volle gang

Voorbereidingen cliëntervaringsonderzoek Jeugd Heerenveen in volle gang

Faillissement ouderenzorg te voorkomen?!

Faillissement ouderenzorg te voorkomen?!

Trots op groningen: ‘Groningen is mijn thuis’

Trots op groningen: ‘Groningen is mijn thuis’

Beleid gaswinning zet leven van bewoners langdurig op slot

Beleid gaswinning zet leven van bewoners langdurig op slot

Groninger Panel groeit naar ruim 7.000 leden

Groninger Panel groeit naar ruim 7.000 leden

Woningvoorraad krimpgebieden Groningen concentreert zich langzaam in grote kernen

Woningvoorraad krimpgebieden Groningen concentreert zich langzaam in grote kernen