Nieuw feitenblad over doorbreken generatie-armoede

Terug

Nieuw feitenblad over doorbreken generatie-armoede

Geschreven op 21 april 2020

“Om generatie-armoede te doorbreken moet van jongs af aan extra worden geïnvesteerd in de kinderen.”

Generatie-armoede is een taai vraagstuk. Nieuwe generaties uit arme families hebben een grotere kans om ook arm te worden. De RUG, Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe brachten de mechanismen hierachter in beeld. Ook is onderzocht waaraan interventies moeten voldoen. In samenwerking met de RUG bundelden Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe, beide onderdeel van CMO STAMM, de uitkomsten op een feitenblad.

Op basis van het onderzoek onderbouwt het feitenblad dat het doorbreken van generatie-armoede een brede benadering vereist, waarmee zowel in de families als in hun omgeving veranderingen tot stand komen. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat het creëren van meer werkgelegenheid slechts effect zal hebben, als de gezinnen toekomstperspectief zien en er aandacht is voor werk en opleiding.

Focus op de Veenkoloniën

Het feitenblad is gemaakt in samenspraak met de Alliantie van Kracht. Dit is een netwerk van gemeenten, kennisinstellingen en organisaties uit de sectoren Wonen, Welzijn en Zorg, dat de generatie-armoede in de Veenkoloniën wil doorbreken. In de Veenkoloniën komt generatie-armoede relatief vaak voor. Maar het vraagstuk speelt ook elders. De inzichten die op het feitenblad zijn verwerkt, zijn ook buiten de Veenkoloniën van toepassing.

Zie ook de rapportage van het literatuuronderzoek van Sanne Visser (2019). Mechanismen en interventies bij intergenerationele armoede. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers