Natuur, Milieu en Energietransitie belangrijke thema’s Groninger Panel

Terug

Natuur, Milieu en Energietransitie belangrijke thema’s Groninger Panel

Geschreven op 12 januari 2022

“Ruim 1.000 panelleden lieten ons weten welke thema’s zij interessant vinden voor toekomstige vragenlijsten onder het Groninger Panel. De woordenwolk geeft daarvan een impressie.”

We bevragen het Groninger Panel regelmatig over actuele thema’s die in Groningen spelen, zoals de Impact van corona, Ervaren leefbaarheid in dorpen en wijken en de Gevolgen van de gaswinning en aardbevingen voor Groningers. Over elk onderwerp delen panelleden hun ideeën met ons. Daar zijn wij erg blij mee. Maar welke thema’s vinden zij zélf interessant? Vooral Natuur, Milieu, Duurzaamheid en Energietransitie zijn thema’s die volgens panelleden vaker aan bod mogen komen.

Er is een aantal overkoepelende thema’s die er duidelijk uitspringen:

  • De onderwerpen Natuur, Milieu, Klimaat en Energietransitie komen het vaakst naar voren. In relatie tot deze onderwerpen wordt veel gesproken over de impact van klimaatveranderingen op onze manier van wonen en leven. Ook de invloed van windmolens en zonneparken op het Groninger landschap wordt vaak genoemd.
  • Ook noemen panelleden veelvuldig de Gevolgen van de gaswinning en Afwikkeling van aardbevingsschade. Denk hierbij aan de versterkingsoperatie, schadeafhandeling en -vergoeding, woongenot en psychische gevolgen. Ook vertrouwen in de overheid hangt hiermee samen.
  • De Leefbaarheid in dorpen en wijken. Panelleden noemen dit thema vooral in relatie tot bereikbaarheid van voorzieningen en mobiliteit, onderhoud openbare ruimte (wegen, paden en groen), vergrijzing, verenigingsleven en sociale verbodenheid.
  • Wonen. Vooral de woningnood en beschikbaarheid van passende (huur)woningen, woningen voor starters en ouderen en verduurzaming van woningen blijken belangrijke onderwerpen.
  • Ook de Positie van Groningen ten opzichte van de Randstad wordt genoemd als thema waar de panelleden graag over bevraagd willen worden. Hier hangen ook onderwerpen als vertrouwen in politiek en openbaar bestuur mee samen.

Wat gaan we met deze gegevens doen?

Wij proberen altijd relevante onderwerpen te behandelen die in de provincie Groningen spelen. We gaan dan ook zeker gebruik maken van de ideeën en suggesties die de leden van het Groninger Panel hebben gegeven. Daarnaast luisteren we ook naar waar overheden, maatschappelijke instellingen en andere kennisinstellingen graag informatie over willen als het gaat om de ervaringen van inwoners.

De eerste vragenlijst in 2022 zal gaan over de Gemeenteraadverkiezingen en Politiek vertrouwen. De opmerkingen van de panelleden over dit thema worden gelijk verwerkt in de vragenlijst. Andere onderwerpen die we in 2022 aan de panelleden voorleggen zijn Energietransitie en energiearmoede, Gevolgen van gaswinning, Participatie en Ervaren leefbaarheid. Ook bij opstellen van deze vragenlijsten helpt bovenstaande input van panelleden.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers