Naar een Nationaal Netwerk Brede Welvaart: vervolgstappen gezet in Groningen

Terug

Naar een Nationaal Netwerk Brede Welvaart: vervolgstappen gezet in Groningen

Geschreven op 19 juli 2022

“Het doel is om kennisuitwisseling en kennisopbouw rond brede welvaart te stimuleren en een schakel te zijn tussen Rijk en regio.”

         

Op een conferentie in Groningen heeft Sociaal Planbureau Groningen eind juni samen met Trendbureau Drenthe, Fries Sociaal Planbureau, PON-Telos en HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving de tweede stap gezet naar het oprichten van een Nationaal Netwerk Brede Welvaart. Afgelopen voorjaar werd hierin al de eerste stap gezet met een conferentie in Vlissingen. Het netwerk bestaat uit onderzoekers en beleidsmakers die samen aan de slag gaan om brede welvaart meetbaar te maken en te integreren in de regionale (en lokale) beleidspraktijk. Het doel is om kennisuitwisseling en kennisopbouw rond brede welvaart te stimuleren en een schakel te zijn tussen rijk en regio. 

Brede welvaart toepassen in regionaal beleid

Vertegenwoordigers uit vrijwel alle Nederlandse provincies en vanuit landelijke partijen, zoals CBS, PBL, SCP en de ministeries van LNV, I&W en BZK, waren aanwezig op de conferentie. Ruim dertig deelnemers spraken gedurende deze tweedaagse op interactieve wijze over hoe we het gebruik van de brede welvaartsmonitor binnen regionaal beleid kunnen stimuleren. Wat kunnen we met de monitoring en hoe kan het concept worden toegepast in beleid? Om deze vragen te beantwoorden waren er presentaties over hoe brede welvaart al wordt geïntegreerd in beleid en waar men tegenaan loopt bij het implementeren ervan. Dit werd gedaan aan de hand van voorbeelden uit Groningen, Noordoost Friesland, de metropoolregio Eindhoven en Limburg. Ook het PBL en het SCP deelden hun ervaringen en lessen rond toepassing van brede welvaart in beleid. Zo deelden ze informatie over de ontwikkeling van een analyse tool die helpt bij het doen van onderzoek naar de effecten van beleidskeuzes op brede welvaart.

Gemeenschappelijke agenda

We kijken terug op een inspirerende bijeenkomst die de gemeenschappelijke agenda bevestigde. Op deze agenda staat nauwere samenwerking op het gebied van monitoring brede welvaart in de regio, een denkkader voor beleid verder uitwerken en het definiëren van de dimensies ‘afruil’ en ‘later’. Vooral de laatste twee elementen kunnen beleidsmakers helpen om de effecten van hun beleid, positief en negatief, in beeld te krijgen. Daarbij is het ook belangrijk om onderscheid te maken tussen relevante deelpopulaties, gebieden en verschillende – ook toekomstige – generaties.

Vervolg

De twee preconferenties in het zuiden en het noorden van het land vormen samen de opmaat naar een landelijke conferentie in het najaar van 2022 en de ontwikkeling en uitvoering van een nationaal kennis- en leerprogramma ‘Brede welvaart in beleid’.

Op de hoogte blijven?

Het Nationaal Netwerk Brede Welvaart is van start en ontplooit de komende periode steeds meer activiteiten. Wil je graag op de hoogte blijven van alle nieuwtjes en updates over ons netwerk?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief van Nationaal Netwerk Brede Welvaart.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers