Naar een Nationaal Netwerk Brede Welvaart: eerste stappen gezet in Vlissingen

Terug

Naar een Nationaal Netwerk Brede Welvaart: eerste stappen gezet in Vlissingen

Geschreven op 4 mei 2022

“Welke initiatieven zijn er in de regio als het gaat om monitoring van brede welvaart? Welke interessante ontwikkelingen zien we op dit gebied? Wat gaat goed? Wat kan beter? En wat missen we in de monitoring rond het concept?”

Sociaal Planbureau Groningen zette eind maart 2022 samen met Trendbureau Drenthe, Fries Sociaal Planbureau, PON-Telos, en HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving eerste stappen voor het oprichten van een Nationaal Netwerk Brede Welvaart. Een netwerk van onderzoekers en beleidsmakers dat samen aan de slag gaat om brede welvaart meetbaar te maken en het toe te passen in de regionale (en lokale) beleidspraktijk. Het netwerk wil kennisuitwisseling en kennisopbouw rond brede welvaart stimuleren en een schakel zijn tussen Rijk en regio. 

Op donderdag 31 maart en vrijdag 1 april kwamen onderzoekers en beleidsmakers samen in  Vlissingen. Vertegenwoordigers uit vrijwel alle Nederlandse provincies en vanuit landelijke partijen waren aanwezig waaronder het CBS, PBL, Universiteit van Utrecht en de Ministeries van LNV en BZK. Ruim dertig deelnemers spraken gedurende deze tweedaagse op interactieve wijze over het monitoren van brede welvaart. Welke initiatieven zijn er in de regio als het gaat om monitoring van brede welvaart? Welke interessante ontwikkelingen zien we op dit gebied? Wat gaat goed? Wat kan beter? En wat missen we in de monitoring rond het concept?

Om deze vragen te beantwoorden waren er presentaties van enkele regionale planbureaus over monitoring van brede welvaart op regionale en stedelijke schaal. Ook het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving deelden hun ervaringen en lessen rond monitoring van brede welvaart. De tweedaagse was een prettige, eerste kennismaking en zorgde voor een gemeenschappelijke agenda, waaronder: nauwere samenwerking als het gaat om monitoring van brede welvaart in de regio, meer uniformiteit in taalgebruik en gebruik van het concept, benutting van paneldata voor een beter zicht op subjectief welzijn, en de conceptualisering van de dimensies ‘afruil’ en ‘later’.

Vervolg

Een belangrijke vervolgvraag werd tijdens de tweedaagse ook aangestipt, namelijk: wat kunnen we met de monitoring en hoe kan het concept worden toegepast in de beleidscyclus?
De toepassing van brede welvaart als afwegingskader staat centraal in de tweede regionale preconferentie in Groningen, welke gepland staat op 28 en 29 juni 2022.

In deze bijeenkomst gaan we brede welvaart vanuit de beleidspraktijk benaderen. Hoe stimuleren we het gebruik van de brede welvaartsmonitor in regionale beleidscontexten? Doelgroep: onderzoekers en beleidsmedewerkers die zich actief bezig houden met het toepassen van brede welvaart in de beleidspraktijk.

De twee preconferenties in het zuiden en het noorden van het land vormen samen de opmaat naar een landelijke conferentie in het najaar van 2022.

Op de hoogte blijven?

Het Nationaal Netwerk Brede Welvaart is van start, en zal de komende periode steeds meer activiteiten ontplooien. Wil je graag op de hoogte blijven van alle nieuwtjes en updates over ons netwerk?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief van Nationaal Netwerk Brede Welvaart!

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers