Meeste jongeren blijven wonen in hun Groningse regio

Terug

Meeste jongeren blijven wonen in hun Groningse regio

Geschreven op 31 augustus 2020

“Inderdaad, de jeugd trekt weg, maar een groot deel blijft, en in latere jaren komt in veel regio’s ook weer een deel als jongvolwassenen terug.”

“De jeugd trekt weg en komt niet terug''. Het is al jaren een veelgehoorde kreet op het Groningse platteland. En niet zonder reden. Jongeren verhuizen inderdaad vaak van het platteland naar de stad om te studeren, te werken, of omdat er meer actie in de stad is. Toch is het maar een deel van het verhaal. De meeste jongeren blijven namelijk op het platteland wonen. In de gemeenten rond de stad uiteraard, want daar is de stad lekker dichtbij, maar ook in krimpgebieden.

We hebben onderzocht hoe groot het vertrek van jongeren in de provincie Groningen nou eigenlijk is. En of jongeren ook weer terugkomen of worden vervangen door andere jongvolwassenen. Dit hebben we gedaan door middel van een zogenaamde cohortanalyse, waarbij groepen 17-jarigen in de tijd worden gevolgd.

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat de meeste jongeren in Groningen in hun regio blijven wonen. Inderdaad, de jeugd trekt weg, maar een groot deel blijft, en in latere jaren komt in veel regio’s ook weer een deel als jongvolwassenen terug. Bekijk hieronder de resultaten per regio.

Regionale verschillen zichtbaar binnen de provincie

Na het uitvoeren van de cohort-analyse blijkt dat er verschillen zijn tussen de krimpregio's, met name Oost-Groningen springt er uit. De overgrote meerderheid van de jongeren blijft hier wonen en er is slechts een kleine afname van de omvang van de cohorten te zien.

Ook is het duidelijk dat erg veel jongeren Het Hogeland, de DAL-gemeenten maar ook 'Overig Groningen' (Westerkwartier en Midden-Groningen) verlaten. Dit valt mogelijk te verklaren omdat deze gebieden dichter bij de stad Groningen liggen en de stap om er daadwerkelijk naar toe te verhuizen daardoor kleiner wordt. Waar er in 'Overig Groningen' na een aantal jaar weer een herstel is te zien in de omvang van de cohorten, is dit in Het Hogeland en de DAL-gemeenten minder het geval. Met name in die laatste regio is weinig herstel te zien.

Verdiepend onderzoek naar verhuisplannen van jongeren in krimpgebieden

Het is zinvol om meer inzicht te krijgen in wat de verhuisplannen en motivaties voor jongeren in krimpgebieden zijn. Dit geeft gemeenten handvatten om de grote groepen jongeren die blijven zo goed mogelijk in hun wensen te voorzien.

Momenteel loopt er een kwalitatief onderzoek naar dit onderwerp onder vmbo-leerlingen in Oost-Groningen. In dit onderzoek worden interviews gehouden met tieners tussen de 12 en 17 jaar. Willen ze weg uit Oost-Groningen of juist blijven? Waarom? Hoe waarderen ze hun leefomgeving? Beïnvloeden vrienden en familie(geschiedenis) keuzes en gedachten? In de loop van 2020 komen de resultaten van dit onderzoek beschikbaar.

 

Foto: Martin Postmus

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers