Yvonne van der Weerd

Yvonne van der Weerd

Dé uitdaging voor Yvonne van der Weerd is mensen te motiveren om met en van elkaar te leren en op deze wijze veranderingen gezamenlijk vorm te geven. Zij is van mening dat wanneer je medewerkers stimuleert om zich te blijven ontwikkelen, organisaties blijven groeien.

Yvonne begeleidt graag verandertrajecten, waarbij verschillende belangen en visies een rol spelen. Zij richt zich daarbij op het verbinden van partijen, het productief maken van de verschillende inzichten en op een heldere besluitvorming.

Yvonne werkt op het brede maatschappelijke domein en hanteert daarbij het motto: hard op de inhoud, zacht in de relatie. Zij is een ervaren procesbegeleider, adviseur en (dag)voorzitter. Kenmerkend voor haar werkwijze daarbij is snel tot de kern komen, mensen verbinden en een focus op gezamenlijk gedragen resultaten.

Ze geeft leiding aan een enthousiast team van adviseurs en onderzoekers.

Na haar hbo-opleiding Jeugdhulpverlening, studeerde Yvonne Pedagogiek (jeugdstudies) aan de Universiteit Utrecht. Daarna heeft ze diverse trainingen gevolgd op het terrein van managementvaardigheden / coachend leidinggeven. In 2010 heeft ze de postdoctorale leergang verandermanagement aan de Academie voor Management van de Rijksuniversiteit Groningen met goed gevolg afgerond. In 2012 heeft Yvonne zich gecertificeerd voor MBTI. In 2015 heeft ze zich gecertificeerd voor Deep Democracy, level 1 – 3 bij de Academie voor organisatiecultuur.

Manager a.i.

Werkdagen: ma | di | wo | do

  • Mail
  • LinkedIn