Yvonne van der Weerd

Dé uitdaging voor Yvonne van der Weerd is mensen te motiveren om met en van elkaar te leren en op deze wijze veranderingen gezamenlijk vorm te geven. Zij is van mening dat wanneer je medewerkers stimuleert om zich te blijven ontwikkelen, organisaties blijven groeien.

Yvonne begeleidt graag verandertrajecten, waarbij verschillende belangen en visies een rol spelen. Zij richt zich daarbij op het wegnemen van belemmeringen, het verbinden van partijen en het productief maken van de verschillende inzichten.

Yvonne werkt op het brede maatschappelijke domein en hanteert daarbij het motto: hard op de inhoud, zacht in de relatie. Zij is een ervaren (dag)voorzitter. Kenmerkend voor haar werkwijze daarbij is snel tot de kern komen, mensen verbinden en een focus op gezamenlijk gedragen resultaten. Yvonne geeft leiding aan een enthousiast team van adviseurs en onderzoekers op de terreinen Jeugd, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Armoede, Burgerkracht, Overheidsparticipatie, (Ouderen)Zorg, Europa en het Meldpunt Discriminatie Drenthe.

Na haar hbo-opleiding Jeugdhulpverlening, studeerde Yvonne Pedagogiek (jeugdstudies) aan de Universiteit Utrecht. Daarna heeft ze diverse trainingen gevolgd op het terrein van managementvaardigheden / coachend leidinggeven. In 2010 heeft ze de postdoctorale leergang verandermanagement aan de Academie voor Management van de Rijksuniversiteit Groningen met goed gevolg afgerond.

In 2012 heeft Yvonne zich gecertificeerd voor MBTI. De MBTI-vragenlijst helpt mensen bij het vergroten van hun zelfkennis en het waarderen van belangrijke verschillen tussen mensen. MBTI kan gebruikt worden voor specifieke toepassingen op de werkplek, zoals het verbeteren van werkrelaties, het verbeteren van communicatie en het ontwikkelen van een stijl van leidinggeven.

In 2016 is Yvonne gecertificeerd voor de basistraining Deep Democracy. In 2018 is ze geslaagd voor level 2 en 3. Deep  Democracy is een zienswijze en methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen!

Contact

06 135 828 71
y.vanderweerd@sociaalplanbureaugroningen.nl

Yvonne van der Weerd

teammanager
medewerker