Yvonne Turenhout

“Doorbraken realiseren door het inspireren en verbinden van mensen en organisaties.”

Yvonne is directeur-bestuurder van CMO STAMM, Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. Ze is bijzonder trots op deze dynamische bureaus met een sterke maatschappelijke betrokkenheid. De uitdaging voor Yvonne is ons zeer ervaren teams te stimuleren het beste uit zichzelf te halen om zo samen optimaal te presteren. Een tweede opgave is CMO STAMM blijvend verbinden met de voortdurende innovatie en het realiseren van doorbraken in het sociale domein: de missie van CMO STAMM  en het verder doorontwikkelen van het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe als onafhankelijke kennis- en onderzoeksinstituten die trends en ontwikkelingen in het sociaal domein in Groningen en Drenthe in kaart brengen, analyseren en ontsluiten voor een breed publiek.

Yvonne is zeer ervaren in strategische beleidsontwikkeling, organisatieontwikkeling, kennismanagement en marketing. Zij houdt van opdrachten waarin mensen en organisaties – soms letterlijk en figuurlijk – in beweging moeten komen. Haar specifieke expertise ligt in het managen van complexe (sectorbrede) innovatieprocessen. Wat opvalt is haar open en voortvarende aanpak. Yvonne kan schakelen en vertalen van praktijkniveau naar beleid, bestuur & politiek én andersom. Yvonne is een uitstekende bruggenbouwer, die anderen kan overtuigen en motiveren om samen resultaten te behalen.

Haar passie voor sport en (beter laten) presteren van mensen en organisaties vormt een rode draad in haar leven. Haar studie aan de ALO en haar studie Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit combineerde zij met een topsportcarrière. Ze was onder meer werkzaam als hoofd Strategie & Beleid Breedtesport bij NOC*NSF. Ze deed diverse bedrijfskundige opleidingen en de postdoctorale opleiding Interim-management & Organisatieverandering (SIOO). Daarna werd ze achtereenvolgens directeur van Enova (emancipatie adviesbureau Drenthe, directeur-bestuurder van STAMM en nu dus van de Gronings Drentse fusieorganisatie CMO STAMM/Sociaal Planbureau Groningen/Trendbureau Drenthe. Daarnaast is zij actief in het bestuur van CMO-net, de landelijke vereniging van CMO's, lid van Professional Board Social Work van Hanze Hogeschool en voorzitter van het Internationaal Filmfestival Assen | vrouw en film.

medewerker

drs. Yvonne Turenhout

directeur-bestuurder

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Recente publicaties van Yvonne Turenhout

Jaarverslag 2020; een jaar als geen ander!