Toke Slaman

“Inspireren en geïnspireerd worden. Vraagstukken zijn er om opgelost te worden.”

Kansen creëren en synergie in de samenwerking zijn voor Toke dé manier om tot de beste resultaten te komen. Toke kenmerkt zich door haar toegankelijkheid en enthousiasme.

Het is de kracht van Toke om dat wat er is, te laten zijn. Het is haar overtuiging dat we ons gedragen zoals we doen, omdat we zijn wie we zijn, denken zoals we denken en voelen wat we voelen. Dat is haar vertrekpunt en daar zal ze altijd bij aansluiten. Tokes haarscherpe analyse draagt bij aan oplossingen voor sociale vraagstukken.

Na haar opleiding sociaal pedagogische hulpverlening heeft Toke sociale psychologie gestudeerd in Groningen. Ze heeft ruim 7 jaren in de gehandicaptenzorg gewerkt als beleidsadviseur. Daarna heeft zij als projectleider de transitie van de AWBZ-taken naar de Wmo in een Drentse gemeente met succes begeleid. In 2013 heeft Toke haar postdoctorale opleiding strategisch leiderschap afgerond. Sinds 2016 werkt zij voor CMO STAMM. In 2018 is Toke gecertificeerd voor de basistraining Deep Democracy. Deep Democracy is een zienswijze en methode waarmee de wijsheid van een groep maximaal benut wordt.

Toke is voorzitter van het ambtelijk overleg Gezondheid & Welzijn van de Vereniging Drentse Gemeenten. Hiermee ondersteunt zij de Drentse gemeenten in hun samenwerking binnen het sociale domein.